Ziua 6

0

Umplut până la refuz cu binecuvântările lui Dumnezeu.

Sugestii pentru rugăciunea unită

 

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.”( Matei 6:11).

Laudă

 • Laudă-L pe Dumnezeu că S-a îngrijit de toate nevoile noastre. ”Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia… (2 Petru 1:3).
 • Cum ți-a purtat Dumnezeu de grijă în ultimul timp? Laudă-L pentru căile specifice prin care  Dumnezeu S-a îngrijit de nevoile tale fizice, mentale, spirituale și sociale, astăzi , săptămâna trecută, etc.

Mărturisire

 • Ai încredere că Dumnezeu se va îngriji de orice domeniu al vieții tale? Permite-I lui Dumnezeu să-ți cerceteze inima și să îți arate orice lucru pe care vrea să ți-l descopere. Apoi, mărturisește-ți păcatul și acceptă iertarea Sa.
 • Ai oferit  cu generozitate din resursele pe care Dumnezeu ți le-a dat –timp, bani, talente etc.- cu cei în nevoie? Dacă nu, cere lui Dumnezeu să-ți arate cum să pui lucrurile în ordine. Îți cere Dumnezeu sa te daruiesti astfel incat sa-i ajuti pe cei care au nevoie de ajutor?

Cerere și mijlocire

 • Cere împlinirea făgăduinței Duhului Sfânt care ne oferă viață prin Cuvântul lui Dumnezeu. Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele”(Proverbe 1:23).
 • Roagă-te ca adventiștii de ziua a șaptea să fie ”oameni ai Cuvântului”, care studiază Biblia și Spiritul Profetic, și să pună în practică acele lucruri pe care îi învață Dumnezeu. ”Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului…” (Ioan 6:27)
 • Mijlocește pentru milioanele de oameni din întreaga lume care sunt flămânzi fizic și spiritual pentru ca să fie săturați. Roagă-te pentru organizațiile adventiste (ADRA, și celelalte organizații comunitare adventiste) care lucrează să ajute aceste persoane,  ca să obțină resursele de care au nevoie pentru a-și îndeplini lucrarea.
 • Roagă-te pentru tine, pentru biserica locală și mondială pentru ca să știm cum să satisfacem nevoile celor săraci și celor în nevoie de lângă noi. Roagă-te ca să devenim cu adevărat slujitori pentru cei aflați în nevoie.
 • MO (misiunea în orașe): Rugăciune pentru ca lucrarea din New York să continue, pentru un seceriș bogat și aici Dumnezeu să înceapă ”mișcarea puternică” promisă de El atunci când lucrăm în orașe.(Lucrarea misionară medicală pag. 304)
 • Roagă-te ca educația adventistă să fie ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie. Roagă-te mai ales pentru ca profesorii să îl cunoască personal pe Dumnezeu, în așa fel încât să își poată hrăni elevii cu ”pâinea vieții”. Roagă-te pentru școala locală.
 • Roagă-te împreună cu altă persoană pentru cele  cinci persoane pentru care tu mijlocești în cadrul acestui program și pentru persoanele de pe cartonașul extras din cutie, ca aceștia să devină cercetători sârguincioși ai Bibliei și astfel să se îndrăgostească de Isus.
 • Care este nevoia ta astăzi? Roagă-te lui Dumnezeu pentru această nevoie și laudă-L pentru că deja ți-a răspuns la rugăciune.
 • Roagă-te pentru celelalte cereri pe care le ai pe suflet.

Mulțumire

 • Mulțumește-I lui Dumnezeu ca Isus este ”Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată”( Ioan 6:35).
 • Laudă-L în credință pentru minunile pe care le creează ca răspuns la rugăciunile tale.

Imnuri de intonat

Cântați imnuri după cum vă impresionează Dumnezeu pe parcursul acestei teme.

ELLEN WHITE DESPRE  RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

„Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.” — Matei 6, 11.
        Prima jumătate a rugăciunii pe care am învăţat-o de la Isus, se referă la Numele, Împărăţia şi voia lui Dumnezeu — Numele Său să fie onorat, Împărăţia Sa să fie întemeiată şi voia Sa să fie împlinită. Dacă în felul acesta ai pus pe primul loc slujirea lui Dumnezeu, poţi să ceri cu încredere să fie împlinite şi propriile tale nevoi. Dacă ai renunţat la eul personal şi te-ai predat lui Hristos, eşti un membru al familiei lui Dumnezeu şi tot ce este în casa Tatălui este pentru tine. Toate comorile lui Dumnezeu îţi sunt deschise, atât în lumea aceasta, cât şi în lumea viitoare. Lucrarea îngerilor, darul Spiritului Sfânt, lucrarea slujitorilor Săi, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot ce este în ea, este a ta, în măsura în care poate să-ţi facă bine. Chiar vrăjmăşia celui rău va fi o binecuvântare, pregătindu-te pentru ceruri. Dacă „sunteţi ai lui Hristos”, „toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3, 23.21).
Acum tu eşti ca un copil căruia nu i s-a dat încă moştenirea, dar Dumnezeu nu-ţi încredinţează preţioasa ta avere, ca nu cumva să te amăgească Satana prin şiretlicurile sale meşteşugite, aşa cum a făcut cu prima pereche în Eden. Hristos o păstrează pentru tine într-un loc unde uzurpatorul nu poate pune mâna pe ea.            Asemenea unui copil, vei primi şi tu zi de zi tot ce-ţi trebuie pentru nevoia zilei. În fiecare zi, trebuie să te rogi: „Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”. Să nu te descurajezi dacă nu ai de ajuns pentru ziua de mâine. Ai asigurarea făgăduinţei Sale: „Am fost tânăr şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea” (Psalmii 37, 25). Dumnezeu, care a trimis corbii să-l hrănească pe Ilie lângă pârâul Cherit, nu va trece cu vederea pe nici unul dintre credincioşii şi umilii Săi copii. Despre acela care umblă în neprihănire stă scris: „I se va da pâine şi apa nu-i va lipsi” (Isaia 33, 16). „Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete” (Psalmii 37, 19). „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 8, 32). El, care a uşurat grijile şi necazurile mamei Sale văduve, şi a ajutat-o ca să îngrijească de gospodăria din Nazaret, simpatizează cu fiecare mamă, în strădania ei de a face rost de hrană copiilor săi. El, care avea milă de gloate, pentru că erau „necăjite şi risipite” (Matei 9, 36), încă mai are milă de sărmanii suferinzi. Mâna Sa este întinsă spre ei, binecuvântându-i; şi chiar în rugăciunea pe care a dat-o ucenicilor Săi, El ne învaţă să ne aducem totdeauna aminte de cei săraci.
Când ne rugăm: „Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”, cerem şi pentru alţii şi pentru noi. Şi recunoaştem că ceea ce ne dă Dumnezeu nu este numai pentru noi. Dumnezeu pune asupra noastră grija de a-l hrăni pe cel flămând. În bunătatea Sa, El a pregătit hrană pentru cei sărmani. (Psalmii 68, 10). Şi mai departe zice: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi. Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi” (Luca 14, 12-14).
„Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna, în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună”. „Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera” (2 Corinteni 9, 8.6).
          Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele cuprinde nu numai hrana pentru întreţinerea trupului, ci şi pâinea spirituală, care va hrăni sufletul pentru viaţa veşnică. Isus ne îndeamnă: „Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică” (Ioan 6, 27). El mai zice: „Eu sunt Pâinea vie, care S-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac” (Versetul 51). Mântuitorul nostru este pâinea vieţii şi, numai contemplând iubirea Sa, primind-o în inimă, ne hrănim cu pâinea care se coboară din cer.
         Noi Îl primim pe Domnul prin Cuvântul Său, iar Duhul Sfânt ne este dat ca să descopere acest Cuvânt priceperii noastre şi să sădească adevărurile Lui în inimile noastre. Trebuie să ne rugăm zi de zi, ca, atunci când citim Cuvântul Său, Dumnezeu să trimită Duhul Său, spre a ne descoperi adevărul care va întări sufletele noastre pentru lupta fiecărei zile.
           Învăţându-ne să cerem în fiecare zi ce ne trebuie, atât binecuvântările materiale, cât şi cele spirituale, Dumnezeu are de adus la îndeplinire un scop spre binele nostru. El doreşte să ajungem să ne dăm seama de faptul că depindem de necontenita Sa purtare de grijă, deoarece El caută să ne atragă în comuniune cu Sine. În această comuniune cu Hristos, prin rugăciune şi studierea marilor şi preţioaselor adevăruri ale Cuvântului Său, vom fi hrăniţi ca unii care suntem flămânzi ca unii care suntem însetaţi, vom fi reînvioraţi la Izvorul vieţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *