Ziua 4

0

Mai întâi împărăția lui Dumnezeu.

”Vie împărăția Ta…” (Matei 6:9)

 

Laudă

 • Şi iată, Eu vin curând!”(Apocalipsa 22:7). Laudă-L pe Dumnezeu pentru multele lucruri minunate pe care vezi că le face în biserica Sa chiar acum, pentru a ne pregăti pe noi și pe ceilalți pentru apropiata Sa revenire.
 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru ce a făcut în viața ta astăzi, săptămâna trecută etc.

Mărturisire

 • Cere-I iertare lui Dumnezeu pentru că ai pus atât de rar pe primul loc neprihănirea Sa și împărăția Saîn viața ta, deși revenirea Lui este atât de aproape ”Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra; El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” (Matei 6:33 și3:2)
 • Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate orice păcat din viața ta care are nevoie să fie mărturisit; ia-ți timp apoi să asculți în liniște răspunsul Său. Cere-ți iertare și acceptă cu bucurie îndurarea Sa.

Cerere și mijlocire

 • Roagă-te pentru Duhul Sfânt în așa fel încât să primim putere să-L mărturisim pe Hristos  ,, Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapte 1.8).
 • Roagă-te pentru tine și pentru fiecare adventist să aveți o dragoste profundă pentru păcătoși, o dragoste care să vă conducă către o implicare activă, plină de pasiune în mărturisirea lui Isus ca parte a vieții de fiecare zi.
 • Roagă-te ca membrii să nu mai depindă de pastor pentru creșterea lor spirituală și să nu mai aștepte ca doar pastorii să se ocupe de toate activitățile evanghelistice din zonă și din zonele albe.
 • Roagă-te mai ales pentru evanghelizarea locală și mondială și pentru eforturile celor care lucrează în zonele albe:
  • Planuri făcute cu înțelepciune și Duh Sfânt
  • Programe eficiente pline de Duh Sfânt
  • Eforturile bisericii locale
  • Organizarea evanghelizărilor din biserica locală
  • Lucrarea Evangheliei sănătății
  • Activități pentru sprijinirea eforturilor evanghelistice
  • Eforturi evanghelistice eficiente pentru a ajunge în orașele mari de pe întreg Pământul. 
  • Roagă-te ca bisericile să experimenteze creșterea continuă prin evanghelizare locală, externă și ucenicie.
  • MO: (misiunea în orașe) Rugăciune pentru cele peste două sute cincizeci de persoane  care au participat la instruirea din New York anul trecut, ca să devină lideri puternici ai slujiri evanghelistice în afara bisericii în zonele în care locuiesc.
  • Roagă-te ca Dumnezeu să conducă evenimentele lumii în așa fel încât fiecare să poată să aibă o șansă să afle despre Isus, pentru ca lucrarea Sa să poată fi încheiată, și a doua Sa venire să fie cât mai curând. Roagă-te mai ales pentru comunitatea locală.
  • Ia un cartonaș de mijlocire din cutie și mijlocește pentru cele cinci suflete și pentru celelalte cinci suflete de pe cartonașul tău. Cere apoi lui Dumnezeu să-ți  arate pe baza căror pasaje din Scriptură să te rogi pentru aceste suflete. Poate fi un singur pasaj sau mai multe. Scrie-le pe cartonaș și roagă-te pentru acele persoane folosind textele din Scriptură pe care le-ai scris.
  • Roagă-te pentru celelalte cereri pe care le ai pe suflet.

Mulțumire

 • Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin (2 Timotei 4:18)
 • Laudă-L prin credință pentru minunile care ți le pregătește ca răspuns la rugăciunile tale.

Imnuri de intonat

Cântați imnuri după cum vă impresionează Dumnezeu pe parcursul acestei teme.

 ELLEN WHITE DESPRE  RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

„Vie Împărăţia Ta.” — Matei 6, 10.
Dumnezeu este Tatăl nostru, care ne iubeşte şi ne îngrijeşte ca pe copiii Săi; dar El mai este şi Marele Împărat al universului. Interesele Împărăţiei Sale sunt interesele noastre şi noi trebuie să lucrăm pentru propăşirea ei. 
Ucenicii Domnului aşteptau grabnica venire a Împărăţiei slavei Sale; dar, dându-le această rugăciune, Isus le arăta că Împărăţia aceasta nu avea să fie întemeiată atunci. Ucenicii aveau datoria să se roage pentru venirea ei, ca pentru un eveniment care urma să aibă loc în viitor. Însă această rugăciune era şi o asigurare pentru ei. Deşi nu trebuia să aştepte atunci venirea Împărăţiei, faptul că Isus îi îndemna să se roage pentru ea, era o dovadă că ea avea să vină la timpul hotărât de Dumnezeu.
Împărăţia harului lui Dumnezeu se statorniceşte acum, când, zi după zi, inimi care au fost pline de păcat şi răzvrătire, se predau atotputerniciei iubirii Sale. Dar deplina statornicie a Împărăţiei slavei Sale nu va avea loc până la a doua venirea a Domnului Hristos în această lume. „Domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt” (Daniel 7, 27). Ei vor moşteni Împărăţia care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii (Matei 25, 34). Şi Domnul va lua asupra Sa puterea cea mare şi va domni.
Porţile cerului se vor ridica din nou şi, cu de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de sfinţi, Mântuitorul nostru va veni ca Împărat şi Domn de domni. Iehova Emanuel „va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume.” (Zaharia 14, 9). „Cortul lui Dumnezeu” va fi cu oamenii, „şi El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor” (Apocalipsa 21, 3).
Dar Isus a spus că, înainte de venirea Sa, „Această Evanghelie a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor” (Matei 24, 14). Împărăţia Sa nu va veni până când vestea cea bună a harului Său nu va fi dusă peste tot pământul. Aşadar, dacă ne predăm lui Dumnezeu şi câştigăm suflete pentru El, grăbim venirea Împărăţiei Sale. Numai aceia care se consacră în slujba Sa, zicând: „Iată-mă, trimite-mă”, ca să deschidă ochii orbilor, să-i întoarcă pe oameni de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu, „Ca să primească, prin credinţa în Mine, iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţi” (Faptele Apostolilor 26, 18), — numai ei se vor ruga în sinceritate „Vie Împărăţia Ta”.  Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 107, 108.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *