Ziua 3

0

Numele mai presus de orice nume

Sugestii  pentru rugăciunea unită

 

Sfințească-se Numele Tău…” (Matei 6:9)

Laudă

 • Laudă pe Dumnezeu pentru Numele Său cel sfânt și pentru modul în care acesta descoperă caracterul Său. ”Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: «Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii»” (Isaia 9:6).
 • Laudă pe Isus pentru că ne-a oferit neprihănirea Sa pentru ca noi să putem fi sfinți așa cum El este sfânt.
 • Folosește-te de Psalmi ca să te inspire în laudă pentru Dumnezeu, pentru ceea ce El este și pentru ceea ce El a făcut.

Mărturisire

 • Cere iertare de la Dumnezeu pentru că ai profanat numele Său prin cuvinte, gânduri și fapte. Mărturisește-ți lipsa de sfințenie și acceptă iertarea Sa ”Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numește Dumnezeul întregului pământ” (Isaia 54:5).
 • Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate orice păcat din viața ta care are nevoie să fie mărturisit; ia-ți timp apoi să asculți în liniște răspunsul Său. Cere-ți iertare și acceptă cu bucurie îndurarea Sa.

 Cerere și mijlocire

 • Cere-I lui Dumnezeu să împlinească făgăduința ”El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc” (Matei 3:11).
 • Roagă-te pentru ca tu și membrii bisericii locale și toți adventiștii de ziua a șaptea să: a) urâți păcatul sub toate formele lui; b) învățați să rămâneți continuu în Hristos –”Cine zice  că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6); c) experimentați sfințenia ca să trăiți vieți sfinte ”Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: «Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt»” (1 Petru 1:15,16).
 • Roagă-te ca în fiecare aspect al vieții tale să se manifeste numele lui Dumnezeu, și să nu-I aduci dezonoare.
 • Roagă-te ca să înveți cu adevărat cum să vii înaintea lui Dumnezeu cu venerație și respect.
 • MO (misiune în orașe): roagă-te pentru cei care lucrează concret în cadrul acestui proiect – studii biblice, evanghelizare de sănătate, ADRA și voluntariat, misiunea copiilor și tinerilor, echipa de rugăciune etc, ca să fie echipați cu toate darurile de care au nevoie în această lucrare – și ca această lucrare să aducă multă roadă.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să ne ajute să dobândim caracterul Său.
 • Roagă-te ca să acceptăm pe deplin harul și îndreptățirea lui Hristos.
 • Ia un cartonaș de mijlocire din cutie și mijlocește pentru cele cinci suflete și pentru celelalte cinci suflete de pe cartonașul tău. Cere apoi lui Dumnezeu să-ți  arate pe baza căror pasaje din Scriptură să te rogi pentru aceste suflete. Poate fi un singur pasaj sau mai multe. Scrie-le pe cartonaș și roagă-te pentru acele persoane folosind textele din Scriptură pe care le-ai scris.
 • Roagă-te pentru celelalte cereri pe care le ai pe suflet.

Mulțumire

 • Mulțumește-I lui Dumnezeu că ne-a făcut în stare să trăim vieți sfinte care Îl reprezintă cu adevărat pe Dumnezeu celor din jur.
 • Laudă-L prin credință pentru minunile care ți le pregătește ca răspuns la rugăciunile tale.

Imnuri de intonat

Cântați imnuri după cum vă impresionează Dumnezeu pe parcursul acestei teme.

 Ellen White despre rugăciunea domnească

Sfințească-se Numele Tău…” (Matei 6:9)

A sfinţi Numele Domnului înseamnă ca toate cuvintele pe care le spunem despre Fiinţa Supremă să fie rostite cu respect. „Numele Lui este sfânt şi înfricoşat” (Psalmii 111, 9). Nu trebuie ca în vreun chip oarecare să tratăm cu uşurinţă titlurile sau denumirile Divinităţii. Prin rugăciune, intrăm în camera de audienţă a Celui Prea Înalt; de aceea, trebuie să venim înaintea Lui plini de o teamă sfântă. Îngerii îşi acoperă faţa când stau înaintea Sa. Heruvimii şi serafimii sfinţi şi strălucitori se apropie de tronul Său plini de un respect solemn. Cu cât mai mult noi, nişte fiinţe mărginite şi păcătoase, ar trebui să venim într-un mod respectuos înaintea Domnului, Creatorul nostru!

Dar a sfinţi Numele Domnului înseamnă şi mai mult. Se poate ca şi noi, asemenea iudeilor de pe vremea Domnului, să dăm dovadă de cel mai mare respect pentru Dumnezeu, atât cât pot vedea alţii, şi totuşi să profanăm continuu Numele Său. „Numele Domnului” este „plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie”, „care iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul” (Exod 34, 5-7). Despre biserica Domnului Hristos stă scris: „Şi iată cum Îl vor numi: «Domnul, Neprihănirea noastră»” (Ieremia 33, 16).

Numele acesta este dat fiecărui urmaş al Domnului Hristos. Este moştenirea copilului lui Dumnezeu. Membrii familiei sunt numiţi cu numele Tatălui lor. Profetul Ieremia, în timpul strâmtorării şi dureroasei apăsări a lui Israel, se ruga astfel: „Numele Tău este chemat peste noi. De aceea nu ne părăsi” (Ieremia 14, 9).

Acest Nume este sfinţit de îngerii din ceruri, de locuitorii lumilor necăzute. Când te rogi: „Sfinţească-se Numele Tău”, tu ceri ca El să poată fi sfinţit în lumea aceasta, sfinţit în tine însuţi. Dumnezeu te-a recunoscut înaintea oamenilor şi înaintea îngerilor, ca fiind un copil al Său. Roagă-te să nu aduci nici o dezonoare frumosului nume pe care-L porţi. (Iacov 2, 7). Dumnezeu te trimite în lume ca reprezentant al Său. În fiecare faptă a vieţii tale, trebuie să se dea pe faţă Numele lui Dumnezeu. Această cerere te obligă să ai caracterul Lui. Nu poţi să sfinţeşti Numele Lui, nu poţi să-L reprezinţi în faţa lumii, decât dacă, prin viaţa şi caracterul tău, reprezinţi însăşi viaţa şi caracterul lui Dumnezeu. Poţi face aceasta numai dacă primeşti harul şi neprihănirea Domnului Hristos. –  Cugetări de pe Muntele Fericirilor 106,107.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *