Ziua 1

0

                   10 zi

 

Secretul puterii Sale

Sugestii  pentru rugăciunea unită

 

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.” (Luca 11:1).

Laudă (Aproximativ 10 minute)

 • Începeți  timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru că ne-a învățat să ne rugăm cât mai eficient.
 • Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.¼ (Romani 8:26).
 • Ia-ți timp să îl lauzi pe Dumnezeu  pentru ceea ce este (pentru caracterul Său) și pentru ceea ce face.

Mărturisire (aproximativ 5 minute)

 • Mărturisește  lipsa rugăciunii și mijlocirii din viață, atât personal cât și ca grup, și cere lui Dumnezeu iertare pentru eșecul tău în a comunica cu El în rugăciune și mijlocire. “Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăţa calea cea bună şi cea dreaptă. “ (1 Samuel 12:23).
 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate orice alt păcat din viața ta care trebuie să fie mărturisit, apoi ia-ți timp pentru a asculta în tăcere răspunsul Lui. Cere-I iertarea și plin de bucurie acceptă indurarea Lui.

Cereri și rugăciuni de mijlocire (aproximativ 35 de minute)

 • Roagă-te ca Dumnezeu să ne dea Duhul Sfânt pentru a ne învăța cum să ne rugăm ca Isus și cu adevărat să mijlocim pentru alții. “Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune.” ( Zaharia 12:10) .
 • Roagă-te să iubești rugăciunea, să conștientizezi câtă nevoie avem să petrecem timp în rugăciune și să înțelegi puterea rugăciunii.
 • Roagă-te ca grupurile de rugăciune să se înmulțească. Cere lui Dumnezeu ca în biserica ta să existe mai multă rugăciune.
 • Roagă-te ca să învățăm să ne rugăm pentru călăuzirea lui Dumnezeu înainte de a face orice plan.
 • MO:  mijlociți pentru conducătorii Bisericii care sunt implicați în proiectul Misiune în Orașe ( 630de orașe). Cereți lui Dumnezeu ca aceștia să primească înțelepciune și să fie umpluți cu Duh Sfânt, să devină conducători care caută și urmează planurile lui Dumnezeu, devenind eficienți câștigători de suflete.
 • Roagă-te pentru frații adventiști, și pentru toți creștinii, ca aceștia să experimenteze adevărata redeșteptare și reformă în umblarea lor cu Dumnezeu. Roagă-te ca aceștia să fie umpluți cu Duhul Sfânt, să-L cunoască personal pe Isus cu ajutorul Bibliei și  a rugăciunii, și să trăiască o viață sfântă. Roagă-te astfel pentru tine, pentru membrii bisericii locale, pentru pastor  și pentru următoarele grupuri de persoane: lideri ai bisericii – la toate nivelurile, părinți, copii/tineri, persoane necăsătorite, profesori , pastori, lucrători în domeniul sănătății  și misionari.
 • Cere-I lui Dumnezeu cinci persoane pentru care să te rogi pe tot parcursul celor Zece Zile de Rugăciune și lasă Duhul Sfânt să îți pună în minte aceste persoane. Scrie numele lor și motivele de rugăciune pe cele două cartonașe. Păstrează unul dintre ele cu tine iar celălalt pune-l în cutia grupului de rugăciune pentru a fi folosit în rugăciune pe parcursul tot programului.
 • Roagă-te pentru alte nevoi care sunt pe inima ta.

Rugăciuni de mulțumire (aproximativ 10 minute)

• Bucură-te că Dumnezeu aude și răspunde rugăciunilor noastre. ”Aşa vorbeşte Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui nume este Domnul: Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.”  Ieremia 33:2, 3.

• Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru  răspuns la rugăciunile noastre  înainte chiar de a vedea o dovadă concretă.

Imnuri de intonat

Cântați imnuri după cum vă impresionează Dumnezeu pe parcursul acestui program.

Ellen White despre  Rugăciunea Domnească

Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi..” (Matei 6:9).

Rugăciunea domnească a fost dată de două ori de Mântuitorul, prima dată mulţimii, în Predica de pe Munte, şi a doua oară, la câteva luni după aceea, numai ucenicilor. Ucenicii plecaseră pentru scurtă vreme de lângă Domnul, iar la întoarcere L-au găsit cufundat în comuniune cu Dumnezeu. Fără să ţină seama de prezenţa lor, El continua să Se roage cu voce tare. Faţa Mântuitorului era luminată de o strălucire cerească. El părea a fi chiar în prezenţa Celui nevăzut, iar în cuvintele Sale era o putere vie, deoarece vorbea cu Dumnezeu.

Inimile ucenicilor care ascultau erau adânc mişcate. Ei au observat cât de des petrecea El ore lungi în singurătate, în comuniune cu Tatăl Său. El Îşi petrecea zilele, slujind mulţimilor care se îngrămădeau în jurul Lui şi dezvăluind gândurile perfide ale rabinilor. Munca aceasta neîncetată Îl istovea adesea aşa de mult, încât mama şi fraţii Săi, şi chiar ucenicii Săi, se temeau că-Şi va primejdui viaţa. Dar, când Se întorcea de la orele de rugăciune, care încheiau obositoarea zi, ei vedeau că faţa Sa era plină de pace şi un suflu de reînviorare părea că străbate fiinţa Sa. El venea zi după zi, de la orele petrecute cu Dumnezeu, ca să le aducă oamenilor lumina din ceruri. Ucenicii ajunseseră să facă o legătură între orele Sale de rugăciune şi puterea cuvintelor Sale. Acum, când ascultau rugăciunea Sa fierbinte, inimile lor erau pline de respect şi smerenie. Când El a încetat să Se mai roage, pătrunşi de marea lor lipsă, ucenicii I-au zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm” (Luca 11, 1).

Isus nu le-a dat un nou model de rugăciune, ci o repetă pe aceea pe care le-o spusese mai înainte: „Trebuie să pricepeţi ce v-am dat mai înainte. Rugăciunea aceea are un înţeles adânc, pe care încă nu l-aţi pătruns”.

Totuşi, Mântuitorul nu ne mărgineşte numai la folosirea acestor cuvinte. Ca Unul care este strâns legat de omenirea aceasta, El prezintă rugăciunea Sa ideală — cuvinte aşa de simple, că pot fi folosite şi pricepute chiar de un copilaş, şi totuşi atât de cuprinzătoare, încât însemnătatea lor nu poate fi niciodată cuprinsă, nici chiar de minţile cele mai agere. Suntem îndemnaţi să venim înaintea Tatălui cu prinosul nostru de mulţumire, să Îi facem cunoscute dorinţele noastre, să ne mărturisim păcatele şi să cerem harul Său, potrivit cu făgăduinţa Sa. ~ Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 102, 103.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *