ZIUA 8 – Viața devoțională și mesajul timpului sfârșitului

0

Închinarea și mesajele celor trei îngeri

Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7).

Mesajele primului și celui de-al doilea înger

În calitate de adventiști de ziua a șaptea, suntem chemați să proclamăm un mesaj al timpului sfârșitului atât de important încât nimic altceva nu ar trebui să ne distragă atenția (Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 8, p. 302). Noi propovăduim mesajul primului înger care ” zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului” (Apocalipsa 14:6), îndemnându-i pe toți să se teamă de Dumnezeu, să-I dea slavă și să se închine ”Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor! ” (versetul 7). Aceste versete ne reamintesc că originea omenirii este divină, nu datorită evoluției. Noi posedăm “evanghelia veșnică” – actuală și atemporală, esențială și veșnică, necesară și nesfârșită!

De asemenea, împărtășim mesajul celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14:8: “A căzut Babilonul! ” Acest mesaj sacru îi cheamă pe toți urmașii adevărați ai lui Dumnezeu să respingă toate formele de închinare și credință de origine omenească care nu se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ne cheamă să ne îndepărtăm de credințele adunate la întâmplare, care nu se bazează pe Scriptură și nici nu sunt susținute de Duhul Profeției. Ieșiți din Babilon, ca să nu fiți părtași la păcatele și la plăgile lui, va porunci mai târziu îngerul din Apocalipsa 18:4. Acest mesaj sacru este o chemare la a ne distanța în adevărata noastră închinare la Dumnezeu!

Mesajul celui de-al treilea înger

Dar, prieteni, dacă primele două mesaje au fost puternice, Ellen White spune ceva destul de surprinzător despre mesajul celui de-al treilea înger. Ellen White scrie în Scrisoarea 209: “Puterea proclamării mesajelor primului și celui de-al doilea înger va fi concentrată în cel de-al treilea” (1899). Cum așa ceva? Pentru că mesajul celui de-al treilea înger cuprinde evanghelia veșnică a primei solii și chemarea sa la închinare! El îmbrățișează apelul celui de-al doilea înger la separarea de închinarea falsă. Dar proclamarea acestui al treilea mesaj este diferită de primele două prin faptul că transmite un avertisment înfricoșător: ” Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,  va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui! ” (Apocalipsa 14:9). Acest mesaj dezvăluie pe cei de pe pământ care au semnul că se închină fiarei  și pe cei sigilați din cer care se închină la Dumnezeu!

“Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12). Despre acest mesaj, Ellen White mai notează: “Este adevărul prezent. Acest mesaj trebuie să se răspândească cu mare claritate și putere. El nu trebuie să fie întunecat de teorii și sofisme omenești” (Scrisoarea 20, 1900). În timp ce ne rugăm astăzi, să Îi cerem lui Dumnezeu să împuternicească închinarea noastră, astfel încât să putem vesti cu putere mesajul Său de la sfârșitul timpului către o lume care piere.

Să vorbim cu Dumnezeul nostru.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Apocalipsa 14:7

”Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

 “Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă”

Puternicul nostru Dumnezeu Creator, Regele Universului, vrem să ne smerim în prezența Ta. Tu ești Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu, și Tu ești vrednic de lauda, devotamentul nostru și de o viață de consacrare după voia Ta. Ești minunat, frumos, puternic și uimitor. Îți cerem să-Ți împlinești promisiunea și să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt, astfel încât viețile noastre să devină o reflectare a caracterului Tău desăvârșit de iubire. Slăvește-Te și descoperă-Te prin noi, ne rugăm. Amin.

“Căci a venit ceasul judecății Lui”

Isuse, cuvântul profetic din cartea lui Daniel și din Apocalipsa este clar: trăim în ora judecății din istoria pământului. Îți mulțumim că putem avea încredere în îndestularea neprihănirii Tale, care este a noastră prin credință, și care ne oferă siguranța mântuirii în fața judecății. Ajută-ne, prin harul Tău, să trăim o viață de slujire axată pe misiune, onorându-Te în tot ceea ce facem. Amin.

 “Și închinați-vă Celui care a făcut cerul și pământul”

O, Isuse, când privim această lume și universul, suntem înmărmuriți de frumusețea lucrării Tale. În ciuda efectului păcatului asupra tuturor, încă putem vedea că Tu ești Maestrul Artist care a pus atâta frumusețe și intenție în lucrarea Ta. Noi nu am exista fără Tine. Îți mulțumim că ne-ai împărtășit viața Ta și că ne-ai creat nu doar pentru a exista pentru noi înșine, ci și pentru a trăi în părtășie veșnică cu Tine, Creatorul nostru. Amin.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Noi suntem brațele întinse  (#427); Aș vrea să duc în lume pacea Ta (#439); Imn de laudă (#622): O, cât iubit-a Dumnezeu (#391)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *