Ziua 6 – Soluția lui Dumnezeu pentru lupta noastră

3

”Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viața o va pierde, dar oricine îşi va pierde viața pentru Mine o va mântui.”(Luca 9:23, 24)

Două secrete pentru o redeșteptare durabilă

Isus oferă o soluție pentru creștinii firești care doresc să devină creștini duhovnicești. El spune:  ~Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi!.” (Ioan 15: 4, NTR). Dar cum?

Ellen White spune că a rămâne în Hristos înseamnă –

  1. a primi fără încetare Duhul Lui” și
  2. „a trăi o viață de supunere fără rezerve  în slujba Lui” (Hristos Lumina Lumii, p. 676)

Această soluție divină în două părți duce nu numai la redeșteptare, ci și la o viață creștină fericită. De ce? Isus a spus: „V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 15:11). Făcând acești doi pași, experimentăm pe „Hristos în voi”, sau prezența Lui în viața noastră de zi cu zi, și asta înseamnă că împărtășim nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Punctul crucial: Cerem și primim zilnic prin credință revărsarea Duhului Sfânt și predăm zilnic tot ce avem și suntem lui Dumnezeu. El asigură bucuria!

În Ziua 1 am vorbit despre cât de important este să cerem Duhul Sfânt și în Ziua 3 am studiat nevoia noastră de predare. Astăzi vom analiza din nou acești doi pași – cu un accent special pe nevoia noastră de a cere și a ne preda zilnic.

De ce ar trebui să cerem zilnic Duhul Sfânt?

Cu ani în urmă am citit experiența unui gangster care s-a convertit. El și-a mărturisit din toată inima mărturia falsă, furtul și alte crime și, ca urmare, a experimentat o intervenție divină extraordinară. Dumnezeu i-a refăcut complet viața.

Acest lucru m-a impresionat. Mi-am spus, mă descurc bine în majoritatea lucrurilor, dar nu am experiențe de genul acesta. Așa că m-am rugat: „Doamne, vreau să mărturisesc și eu toate păcatele mele cunoscute și păcatele pe care încă nu mi le-ai arătat. În plus, mă voi scula cu o oră mai devreme în fiecare zi pentru a mă ruga și a citi Biblia. Vreau să văd dacă vei interveni și în viața mea. ”

Slavă Domnului, El a intervenit în viața mea! Nu pentru că am câștigat ceva merite sculându-mă devreme, ci pentru că m-am așezat zilnic acolo unde Duhul Sfânt putea ajunge la mine. Dacă un botez proaspăt al Duhului Sfânt era o necesitate zilnică pentru Isus pe acest pământ, cu cât mai mult avem noi nevoie de această putere? Pavel scrie despre omul dinăuntru care „se înnoiește din zi în zi” și se roagă ca poporul lui Dumnezeu să se întărească ”în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,” (2 Corinteni 4:16 și Efeseni 3:16). Iar Ellen White oferă această speranță: „Domnul este mult mai binevoitor să dea Duhul Sfânt celor care Îl slujesc decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar trebui să înalțe rugăciunile lui către Dumnezeu. ”(Faptele Apostolilor, p. 50). „Omul  nostru dinăuntru” are nevoie de îngrijire zilnică.

De ce ar trebui să ne predăm zilnic lui Isus?

Încercând să-i ajute pe ucenici să înțeleagă caracterul jertfitor al uceniciei, Isus le-a spus: „„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23). A se lepăda de sine înseamnă a-i da lui Isus controlul asupra vieții noastre în fiecare zi. Apostolul Pavel o explică astfel: „Mor zilnic” (1 Corinteni 15:31 versiunea în limba engleză).

Ca oameni, rezistăm predării, uitând că „când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Corinteni 12:10). Primim viață fizică la naștere, dar tot mâncăm în fiecare zi pentru a ne menține sănătatea. Primim viață spirituală când ne naștem din nou, dar tot avem nevoie de hrană spirituală zilnică sau vom muri. La fel cum nu putem mânca azi pentru mâine, tot așa nu ne putem preda lui Hristos acum pentru mâine. Ellen White scrie: „Oricât de completă ar fi fost consacrarea noastră la convertire, ea nu ne va folosi decât dacă va fi reînnoită zilnic” (Our Father Cares, p. 144).

Cum să începem

Cea mai bună – și singura modalitate – de a primi zilnic Duhul Sfânt și de a ne preda lui Isus este prin închinarea personală zilnică. Dacă nu îl alegem pe Dumnezeu în fiecare zi, promisiunile și intențiile noastre bune sunt ca „funii de nisip” (Calea către Hristos, p. 47). Te vei dedica astăzi să împărtășești cu El cea mai bună parte a zilei tale? „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33).

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu

Rămâneți în cea mai bună relație existentă.

”Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine.. . . Dacă rămâneți în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, şi vi se va da. ”  (Ioan 15: 4, 7).

Doamne, Îți mulțumim că încrederea noastră crește atunci când ne predăm zilnic Ție. Condu-ne să cunoaștem mai bine pe Duhul Sfânt. Fie ca dorințele Tale să fie dorințele noastre.

Trăiește în cea mai bună relație în fiecare zi.

”Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23).

„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33).

Doamne, învață-ne să Te punem pe Tine în primul rând în toate. Arată-ne cum să începem fiecare zi cu Tine.

Alte sugestii pentru rugăciune

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.

Călăuzire: Cereți  lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii  locale, regionale și mondiale.

Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultă și răspunde: Luați-vă  timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți  cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Doresc a Ta prezență (#192); Zi de zi (#230); Rămâi cu noi (#332); Deschide-mi ochii (#639); Când ești apăsat de durere (#125).

3 comentarii

  1. Iulica uta

    Vreau sa primesc in fiecare zi materialul

  2. Iulica uta

    Nu inteleg . Care esre prima zi ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *