Ziua 5 – Duhovnicesc sau firesc: Care este diferența?

0

”Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2:16).

Legătura noastră cu Cerul

Înainte de a-i defini pe creștini duhovnicești și firești, trebuie să ne amintim că nu vorbim despre „păcătoși” și „ne-păcătoși”. Toți oamenii, deopotrivă duhovnicești și firești, sunt păcătoși care au nevoie de un Mântuitor. Singura noastră neprihănire vine de la El. În schimb, criteriul pentru includerea într-un grup sau altul este relația noastră personală cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a stipulat că nu putem rupe relația noastră cu Duhul Sfânt fără a deteriora legătura cu cerul (Matei 12:32). Ellen White explică: „Acela care leapădă lucrarea Duhului Sfânt se așază într-o situație în care pocăința și credința sunt cu neputință. Numai prin Duhul Sfânt lucrează Dumnezeu în inimă.”(Hristos, Lumina Lumii  p. 321).

Și merită să repet: singura persoană pe care ar trebui să o evaluez ca fiind duhovnicească sau firească sunt eu însumi. Dumnezeu poate lucra în alte inimi și nu are nevoie de mine să pun etichete celorlalți membri ai bisericii. Vestea bună este că, dacă sunt dezamăgit de ceea ce El dezvăluie în inima mea, El mă poate schimba începând de astăzi!

Membrul duhovnicesc din biserică

Omul duhovnicesc este un creștin cu adevărat convertit. Deși născut păcătos, el este numit „duhovnicesc”, deoarece are o relație vie și în creștere cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel scrie: ”Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățătură?” Noi însă avem gândul [Duhul] lui Hristos.”(1 Corinteni 2:15, 16).

Isus este centrul vieții omului duhovnicesc, domnește în inima sa și îi determină prioritățile. Cel duhovnicesc s-a consacrat complet lui Isus și cere continuu Duhul Sfânt (Luca 11:13). În contextul Laodicea omul duhovnicesc ar putea fi numit „fierbinte” (Apocalipsa 3:15). În pilda celor 10 fecioare, el ar putea fi numit „înțelept” (Matei 25: 2-4). Omul duhovnicesc experimentează viața „din belșug” (Ioan 10:10) și este plin de „toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19). El se bucură că a fost „mântuit prin credință” (Efeseni 2: 8). Deși omul duhovnicesc se confruntă cu piedici și ispite, el își fixează ochii asupra lui Isus.

Membrul firesc din biserică

Un om firesc ar putea avea o relație prefăcută sau divizată cu Dumnezeu. Ar putea fi pe tăcute indiferent față de Duhul Sfânt sau chiar rebel în mod deschis. Iată ce are de spus apostolul Pavel: „Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi, şi nici acum chiar nu le puteți suferi,  pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteți voi lumești şi nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!” şi altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteți voi oameni de lume? ” (1 Corinteni 3: 1-4).

Aici concluzionăm că factorul definitoriu trebuie să fie relația noastră cu Duhul Sfânt. Firesc descrie un om care trăiește după firea pământească; adică prin puterea omenească obișnuită, nu prin Duhul Sfânt. Și cea mai mare tragedie este că el nu a ales să primească viața veșnică (Romani 8: 9).

Pavel s-a adresat oamenilor firești cu termenul  de „frați”, ceea ce arată că erau membri ai bisericii. El nu i-a putut numi „duhovnicești” pentru că nu erau suficient de umpluți cu Duhul Sfânt. Nu crescuseră în credință așa cum ar fi trebuit. Este posibil să fii membru al bisericii timp de mulți ani și să fii totuși creștin firesc. Este posibil să ai cunoștințe biblice și totuși să nu te maturizezi spiritual. Mulți creștini firești simt nemulțumire, dezamăgire sau lipsă de scop în viața lor duhovnicească. Unii sunt apatici și spun: „Doar suntem păcătoși. Nu putem face nimic în acest sens. “

Alți creștini firești sunt entuziaști și activi, poate mândri de pozițiile lor importante în biserică. Din păcate, Isus spune: „Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’  Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege’.” (Matei 7:22, 23). Care era problema? Nu aveau nicio relație personală cu Isus și nici o legătură vie cu Duhul Sfânt.

Dacă descoperi că ești creștin firesc în acest moment, curaj! Ai posibilitatea unei vieți noi care să înceapă chiar acum. Mulți creștini firești se află în această stare, fără să știe și este posibil ca tu deja să te rogi pentru o experiență de credință mai profundă. Isus dorește „ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11) și vă invită să vă odihniți în speranța trainică a vieții veșnice.

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu

Suntem încă firești, dar există speranță.

”Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos.  V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi, şi nici acum chiar nu le puteți suferi,  pentru că tot lumești sunteți [încă]. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteți voi lumești şi nu trăiți voi în felul celorlalți oameni?” (1 Corinteni 3: 1-3).

Doamne, îți mulțumim că ai inclus „încă” în acest text, pentru că ne amintește că nu trebuie să rămânem în această situație. Vrem să ne schimbi astăzi. Mulțumim că invidia, cearta și dezbinările sunt vindecate atunci când trăim în Duhul Sfânt.

Cerem cu motive firești?

”Și nu aveți, pentru că nu cereți.  Sau cereți şi nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. ”(Iacov 4: 2, 3,).

Tată, trăim în sărăcie spirituală pentru că nu cerem, sau cerem cu motive egoiste, omenești. Te rugăm să transformi rugăciunile noastre și să ne călăuzești prin Duhul Sfânt.

Alte sugestii pentru rugăciune

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.

Călăuzire: Cereți  lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii  locale, regionale și mondiale.

Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți  cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Atâta har! (#161); Ce fericire, am pe Isus! (#387); Când val de durere (#316); O, Duh divin, Preasfânt (#144) ; Doresc a Ta prezență (#192)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *