Ghidul liderului

0

Căutând redeșteptarea

Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2021! Credem că rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării. Dumnezeu  a lucrat atât multe minuni  în anii trecuți atunci  când L-am căutat împreună  în post și rugăciune. Duhul Sfânt a lucrat convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare, biserici redeșteptate  și a vindecat relații.

Te-a chemat vocea  lui Dumnezeu la redeșteptare? Biblia este plină de făgăduințe pentru tine:

”Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Fața Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui țara” (2 Cronici 7:14).

”Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima” (Ieremia 29:13).

” Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Ioel 2 :32).

” Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi” (Iacov 4 :8).

Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3 :20).

Oriunde te-ai afla în viață acum, Dumnezeu este mai aproape decât crezi. El vrea să-Și reverse binecuvântările asupra familiei tale, asupra bisericii, a localității și a lumii tale. Participă alături de noi pentru a ne ruga pentru redeșteptare spirituală prin Duhul Sfânt!

Date generale despre cele Zece Zile de Rugăciune

Teme zilnice de rugăciune

Pentru fiecare din cele zece zile a fost pregătită o temă. Aceasta include un pasaj Biblic, un  devoțional, texte din Biblie pe baza cărora să ne rugăm, sugestii pentru rugăciune, imnuri pe care să le cântăm.  Vă recomandăm  să aveți câte un exemplar al temei pentru fiecare participant, ca fiecare să poată urmări în timpul întâlnirilor de rugăciune. Toate temele de rugăciune pot fi găsite și online pe situl: https://www.zecezilederugaciune.ro/

Bisericile din toată lumea se vor uni în rugăciune pentru tema fiecărei seri. Alăturați-vă lor în rugăciune  folosind versetele din Scriptură, citatele și sugestiile de rugăciune ale fiecărei teme. Cu toate acestea, nu simțiți că trebuie să vă grăbiți prin întreaga listă de sugestii. Eventual vă puteți împărți pe grupe mici care să se roage pentru diferite puncte de pe listă.

Am inclus un document intitulat Motive de rugăciune ale bisericii mondiale. Este important să ne rugăm împreună pentru familia bisericii noastre, dar poate că doriți să petreceți mai mult  timp pentru nevoile bisericii locale dacă grupa voastră include vizitatori. Rugați-vă pentru a primi cât mai bine musafirii , făcându-i să simtă  că fac parte din grupa voastră.

Timp sugerat pentru fiecare secțiune de rugăciune

Păstrați timpul de rugăciune mai ales pentru rugăciune, făcând totul simplu. Cât timp petrecem la fiecare secțiune de rugăciune va varia probabil de fiecare. Sunt sugerate următoarele durate:

  • Bun venit/ Introducere: 2-5 minute
  • Citirea devoționalului (vedeți temele): 5 minute
  • Rugăciune prin versete biblice în ”Rugăciune folosind Cuvântul lui Dumnezeu” (vedeți temele): 10 – 15 minute
  • Rugăciune pentru motivele din ”Sugestii pentru rugăciune”  (vedeți temele): 20-30 minute
  • Cântări și imnuri de laudă : 5 – 10 minute

 Rugați-vă pentru alții

Încurajați pe fiecare să stăruie în rugăciune  pentru cinci până la șapte persoane  pe care Dumnezeu le-a pus  în viața lor. Pot fi rude, prieteni, colegi, vecini sau simple  cunoștințe. Încurajați-i să se roage ca Duhul Sfânt să-i conducă  în alegerea acestor nume și în relația cu  ele în timpul celor zece zile. Poate doriți să împărțiți hârtii pe care fiecare poate nota numele celor pentru care se vor ruga.

Serviciile divine din Sabat în timpul  Celor Zece Zile de Rugăciune

Puneți un accent special pe rugăciune și împărtășiți mărturii despre rugăciuni ascultate în timpul serviciilor divine în ambele Sabate. Fiți creativi – există multe moduri de a împărtăși familiei bisericii ceea ce se întâmplă în cadrul întâlnirilor zilnice de rugăciune.

Sărbătoarea din ultimul Sabat

Ultimul Sabat, în mod deosebit, ar trebui să fie un timp de mare bucurie pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu de-a lungul celor zece  zile. Includeți mult timp pentru împărtășirea experiențelor și rugăciunilor ascultate, învățătură/predică biblică  despre rugăciune și timp pentru cântare. Conduceți adunarea într-un timp de rugăciune așa încât cei care nu au participat la întrunirile zilnice să poată  experimenta bucuria  de a se ruga împreună cu alții. Vezi materialele pentru Sărbătoarea din Sabat pentru mai multe idei.

Continuarea celor Zece Zile de Rugăciune

Rugați-vă cu privire la modul în care Dumnezeu vrea ca biserica/grupa voastră  să continue ceea ce El a început în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. Poate că veți  continua cu o întâlnire de rugăciune săptămânală. Sau poate Dumnezeu vrea ca să începi o nouă lucrare în biserică sau o acțiune în folosul celor din localitatea ta. Fii deschis și mergi acolo unde te conduce Dumnezeu. Cu siguranță vei fi uimit atunci când umbli cu El. Documentul intitulat Provocarea  la acțiune  conține multe idei de slujire.

Mărturii

Împărtășiți-ne, vă rugăm, cum a lucrat Dumnezeu în cele Zece Zile de Rugăciune! Istorisirile voastre vor fi o încurajare pentru mulți alții. Le puteți trimite la experiente@zecezilederugaciune.ro sau le puteți trimite on line, folosind formularul de pe pagina de contact.

Factori ai unei rugăciuni unite

Împreună într-un cuget

Când cineva se roagă pentru o problemă la Dumnezeu, asigurați-vă că și alți câțiva se roagă pentru același lucru – aceasta  aduce putere! Să nu credeți că dacă cineva s-a rugat pentru un lucru, nimeni altcineva nu mai trebuie s-o facă. ”Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19). Cât este de încurajator ca alții să se roage pentru problemele tale!

Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu

Veți găsi făgăduințe biblice specifice incluse în materialul fiecărei teme. Încurajați grupa să ceară împlinirea lor când se roagă. Este atât de ușor să ne concentrăm asupra problemelor noastre. Dar când cerem împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, credința noastră crește și ne amintim că împreună cu Dumnezeu nimic nu  este imposibil. Făgăduințele ne ajută să ne luăm ochii de la slăbiciunile și dificultățile noastre și să privim la Isus. Pentru fiecare luptă și pentru fiecare slăbiciune putem găsi în Scriptură făgăduințe a căror împlinire să o cerem. Încurajați oamenii să caute mai multe făgăduințe și să le scrie pentru a cere împlinirea lor în viitor.

Postul  

Invitați pe cei care participă la cele Zece Zile de Rugăciune să ia în considerare un tip anume de post: fie de la televizor, muzică laică, filme, internet, dulciuri sau alte mâncăruri care sunt greu de digerat. Folosește timpul câștigat astfel pentru rugăciune și studiul Bibliei, cerând lui Dumnezeu să te ajute pe tine și pe cei din adunare să aveți o legătură mai strânsă cu Hristos. Adoptând o dietă simplă, vom permite minții să fie mai receptivă la vocea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt

Asigură-te că ceri ca Duhul Sfânt să-ți arate despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi.

”Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ (Romani 8, 26). Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ (Efeseni 3, 20).” (Parabole, p.147, sublinierea autorului).

Un jurnal de rugăciune

Păstrarea unui jurnal de rugăciune în timpul celor Zece Zile de Rugăciune poate fi pentru participanți un mod bun de a asimila tema zilnică de rugăciune, de a-și asuma angajamente concrete față de Dumnezeu și de a recunoaște binecuvântările primite. Scriind rugăciunile noastre și păstrând o evidență a răspunsurilor lui Dumnezeu este dovedit a fi o cale de încurajare.

Dacă doriți, puteți rezerva un timp în decursul întâlnirilor de rugăciune pentru ca oamenii să noteze în jurnalele lor răspunsurile lor la îndemnurile lui Dumnezeu. Sau, puteți ține un jurnal al grupei în care să notați cererile și răspunsurile – fie într-un caiet, fie pe un afiș, fie online. Este interesant și clădește credința să te uiți înapoi și să vezi cum a răspuns Dumnezeu la rugăciuni!

Reverență

Încurajează  și dă exemplu de atitudine de reverență. Ne apropiem de sala tronului Împăratului universului. Să nu tratăm timpul de rugăciune în mod neglijent prin poziție sau comportare. Cu toate acestea, nu este necesar ca toată lumea să îngenuncheze tot timpul. Vrei ca oamenii să se simtă confortabil pentru o oră, de aceea încurajează oamenii să îngenuncheze, să se așeze sau să stea în picioare așa cum îi conduce Dumnezeu și se simt confortabil.

Rugăciuni de o propoziție

Rugăciunile ar trebui să fie scurte și la obiect. Acest lucru dă altora ocazia de a se ruga și ei. Încercați să vă limitați rugăciunile la câteva propoziții. Fiecare persoană se poate ruga de mai multe ori. Propozițiile scurte fac timpul de rugăciune interesant și permit Duhului Sfânt să impresioneze grupa cum să se roage. Nu e nevoie să deschidem și să închidem fiecare rugăciune  scurtă cu fraze precum: ”Tatăl nostru” și ”Amin”. Este o conversație cu Dumnezeu în curs de desfășurare.

Liniște

Ca lider, nu domina timpul de rugăciune. Scopul este să se roage toți. Momentele de liniște sunt minunate, pentru că dau lui Dumnezeu timp să vorbească inimilor noastre. Permite Duhului Sfânt să lucreze și dă fiecăruia timp să se roage.

Cântări

Cântări spontane în grupă, amestecate printre rugăciuni, adaugă frumusețe întâlnirii de rugăciune. Cântările potrivite se găsesc la sfârșitul fiecărei teme. Nu simți nevoia de a le folosi pe toate – sunt doar simple sugestii. Cântarea este și o cale bună de trecere de la un tip de rugăciuni la altul.

Cereri  de rugăciune

Nu solicitați grupei cereri de rugăciune. În schimb, spuneți oamenilor  să se roage pentru problemele lor și încurajați pe ceilalți să se alăture, rugându-se pentru problemele celorlalți. Iată de ce: timpul! Vorbind despre cererile de rugăciune va lua mare parte din timpul de rugăciune. Satana este încântat dacă ne poate ține de vorbă despre problemele noastre în loc de a ne ruga pentru ele. Membrii grupei vor începe adesea să dea sfaturi și să sugereze soluții. Puterea vine de la Dumnezeu! Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât se declanșează mai multă putere.

Timpul tău zilnic

Este atât de important! Fii sigur că tu ca lider petreci zilnic timp la picioarele lui Isus, vorbind cu El și citind din Cuvântul Său. Dacă vei face din cunoașterea lui Dumnezeu prioritatea numărul unu în viața ta, acest lucru va deveni o experiență atât de frumoasă pentru tine. ”Din locul ascuns al rugăciunii a venit puterea care a zguduit lumea în marea Reformă. Acolo, cu liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe stânca făgăduințelor Sale.” (Tragedia veacurilor,  p. 209).  Când un lider se roagă, Dumnezeu lucrează asupra inimilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *