Noapte de rugăciune

0

Întâlnire opțională pentru întreaga noapte a zilei a 10-a

Luați în considerare organizarea unui serviciu divin de rugăciune pe toată durata nopții ca parte a celor Zece Zile de Rugăciune. Ați putea începe, de exemplu, la  ora 18 și termina la ora 6 dimineața.

De ce o noapte de rugăciune?

Nu este nimic ”sfânt” în a sta treaz și a te ruga toată noaptea sau o parte din noapte. Totuși, noaptea ar putea fi singurul timp când oamenii nu sunt ocupați sau grăbiți. Credem că scopul nu ar trebui să fie să stai treaz toată noaptea, ci să te rogi atât cât  este necesar, până când te-ai rugat pentru tot ceea ce simți că Domnul vrea să te rogi.

Sugerăm ca mai mulți lideri să conducă pe rând această noapte de rugăciune. Prevedeți să aveți și timp de pauze. Ca lider poți simți care este atmosfera și îți dai seama când este nevoie de o pauză și când este timpul să treceți mai departe la următorul subiect de rugăciune. În timpul de rugăciune se pot citi și pasaje biblice. De asemenea, puteți  să abordați toate subiectele de rugăciune propuse de noi sau numai o parte din ele, depinde de cum se adaptează specificului grupului dumneavoastră. Simțiți-va liberi să schimbați ordinea subiectelor de rugăciune sugerate.

Exemplu de program pentru prima oră de rugăciune

5:45 –  Cântări de laudă

6:00 – Bun venit și introducere. Comentariile să fie scurte și prietenoase.

6:05 –  Cântări de laudă pentru cine este Dumnezeu (slăvim caracterul Său).

6:10 –  Cerând împlinirea făgăduințelor Bibliei ( vezi ”Făgăduințe pe care să le cerem în rugăciune” )

6:15 – Rugăciuni de mărturisire ( rugăciune în taină).

6:20 – Cereri de rugăciune pentru binecuvântări de care avem nevoie.

6:25 – Rugăciuni în taină

6:30 – Rugăciuni de mijlocire pentru mântuirea sufletelor din localitatea și regiune în care vă aflați.

6:35 – Rugăciuni cu subiectul vieții, morții și învierii Domnului Isus.

6:40 – Mulțumire pentru ceea ce a făcut Dumnezeu.

6:45 –  Cântări-rugăciune din cartea de imnuri.

6:50 – Rugăciuni prin care cerem prezența și puterea Duhului Sfânt.

6:55 –  Mai multe rugăciuni de laudă și mulțumire

Puteți repeta același format pentru fiecare oră pentru că oamenii vin și pleacă.  În timpul dedicat cererilor de rugăciune puteți să vă rugați și pentru ”Nevoile Bisericii Mondiale”  (incluse la sfârșitului materialului). Aveți grijă să alocați timp pentru nevoile locale și pentru cereri de rugăciune.

O notă plăcută ar fi să aveți membri talentați care  să prezinte cântări-rugăciune sau rugăciuni în versuri. Ați putea include 3-5 minute de mărturii personale.

Dimineața puteți închide cu un grup care să cânte și o prezentare scurtă din partea pastorului sau al unui lider. Și poate ar fi potrivit să luați micul dejun împreună.

Cereri de rugăciune ale Bisericii Mondiale

 • Ne rugăm pentru membrii adventiști care înfruntă persecuții sau închisoare din cauza credinței lor.
 • Ne rugăm pentru o redeșteptare spirituală între tinerii adventiști care urmează cursuri la colegii și universități publice în întreaga lume. Fie ca aceștia să devină ambasadori plini de viață pentru Hristos.
 • Ne rugăm pentru cei 69% din populația globului care nu au primit o prezentare neumbrită a lui Isus.
 • Ne rugăm pentru cele 62 milioane de oameni din cele 28 de orașe la care s-a ajuns cel mai puțin în fosta Uniune Sovietică (Diviziunea Euro-Asia).
 • Ne rugăm ca Dumnezeu să trezească misionari curajoși doritori să lucreze printre cele 746 grupuri etnice din cele 20 de țări ale Orientului Mijlociu.
 • Ne rugăm pentru Mișcarea celor 1000 de Misionari din Diviziunea Pacificului și Asiei de Nord și din Diviziunea Pacificului și Asiei de sud. Botează tu cu Duhul Sfânt și cu putere ca să facă lucrarea Ta. pe acești tineri care slujesc în țări ca Taiwan, China, Rusia și Burma.
 • Ne rugăm pentru o creștere puternică a adventiștilor care slujesc lui Dumnezeu iubind pe alții și împărtășindu-le oamenilor din alte culturi și religii.
 • Te rugăm să trezești studenți valdenzi moderni care sunt dispuși să servească în locuri dificile.
 • Ne rugăm ca cele 202 milioane de oameni din cele 41 de orașe la care s-a ajuns cel mai puțin în Diviziunea Asia-Pacific de Sud să-L cunoască pe Isus.
 • Ne rugăm pentru Departamentul Școlii de Sabat/ Lucrare Personală din fiecare biserică locală pentru planurile pe care aceștia le fac pentru a ajunge la cei din jur cu servicii pline de iubire, studii biblice și mărturie personală.
 • Ne rugăm pentru ADRA care împlinește nevoile practice în toată lumea.
 • Ne rugăm pentru cele 16 milioane de oameni din cele 6 orașe la care s-a ajuns cel mai puțin in Diviziunea Pacificului de Sud. Ne rugăm ca membrii să fie botezați zilnic cu Duhul Sfânt în timp ce fac eforturi  pline de iubire să ajungă la cei de neajuns.
 • Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ajute să știm cum să ajungem la cele 406 milioane de oameni din cele 105 orașe la care s-a ajuns cel mai puțin în Diviziunea Asia-Pacificul de Nord.
 • Te rugăm să binecuvântezi eforturile departamentului de capelani care mobilizează capelani și membri interesați să slujească celor din închisori.
 • Doamne, amintim pe instructorii Școlii de Sabat. Te rugăm ajută-i să înțeleagă ce importantă este lucrarea lor pentru copiii noștri.
 • Doamne, căutăm călăuzirea Ta pentru multele centre de influență, programe de sănătate și de familie și cluburi de exploratori din toată lumea.
 • Ne rugăm să ne ajuți să iubim și să hrănim membrii noi.
 • Doamne, Te rugăm să ne arăți cum să trimitem mai multă literatură (tipărită și electronică) plină cu adevărul Tău, în localitățile unde locuim. Ne rugăm pentru oamenii care o vor citi și ca Duhul Sfânt să-i convingă de adevărul biblic.
 • Doamne, cerem protecția Ta pentru misionarii care lucrează în locuri periculoase.
 • Ridică, Te rugăm, evangheliști cu literatură, studenți voluntari, autori, specialiști media și susținători financiari pentru a răspândi cuvinte dătătoare de viață și speranță.
 • Ne rugăm pentru cele 8208 școli adventiste cu aproape 2 milioane de elevi. Fie ca aceste școli să predea totdeauna adevărul Bibliei și să conducă tinerii la misiune și slujire.
 • Doamne, dă-ne înțelepciune ca să știm cum să abordăm oamenii cu  o cultură seculară care nu au nici un interes față de religie. Fie ca Duhul Sfânt să doboare zidurile care înconjoară inimile lor.
 • Ne rugăm pentru grupurile de oamenii din Asia, care nu au un fundament creștin. Dă-ne, Te rugăm, înțelepciune deosebită ca să venim în întâmpinarea nevoilor lor.
 • Binecuvântează-ne când încercăm să ajungem la oameni înrobiți de închinarea la duhuri, idolatrie și credințe animiste (credința în existența unor duhuri ale obiectelor, ale plantelor, ale vietăților, etc. ) Ajută-ne să înțelegem viziunea lor asupra lumii și să le facem cunoștință cu un Mântuitor personal.
 • Doamne Te rugăm să inspiri adventiștii de ziua a 7-a din toată lumea să se roage ca niciodată înainte. Împreună cerem revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt. Cerem împlinirea făgăduinței din Ioel 2, Osea 6 și Fapte 2.
 • Ne rugăm pentru cele 541 de grupuri etnice din cele 18 țări ale Diviziunii Africa de Sud-Oceanul Indian. Te rugăm să-i conduci la adevărul biblic.
 • Arată-ne cum să împlinim nevoile practice și spirituale ale refugiaților. Fie ca biserica noastră să fie cunoscută pentru iubirea față de toți oamenii, indiferent cine sunt și de unde vin.
 • Fă ca să proclamăm în totalitate și cu credincioșie cele trei solii îngerești din Apocalips 14. Dă-ne înțelepciune să așezăm iubirea și neprihănirea lui Hristos în centrul acestor mesaje.
 • Te rugăm să scoți misionari urbani care să planteze noi biserici pentru cele 806 grupuri etnice din cele 20 de țări din cadrul Diviziunii Inter-Europene.
 • Îți cerem să ridici o armată de lucrători misionari care să planteze noi biserici printre cele 948 grupuri etnice din cele 38 de țări ale Diviziunii Inter-Americane.
 • Te rugăm, învață-ne cum să proclamăm punctele fundamentale ale credinței noastre cu claritate, creativitate și cu autenticitate biblică. Fie ca dragostea lui Hristos să fie miezul a tot ceea ce credem.
 • Îți cerem să pregătești tineri care să planteze biserici pentru cele 789 grupuri etnice din cele 9 țări ale Diviziunii Nord Americane.
 • Îți cerem să pregătești voluntari care să slujească cele 70 grupuri etnice din câmpul misionar israelit.
 • Îți cerem să ridici misionari medicali care să meargă și să planteze biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cadrul celor 11 țări ale Diviziunii Africii Centrale și de Est.
 • Îți cerem să ridici oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 2.568 de grupuri etnice din cele 4 țări ale Diviziunii Asiei de Sud. În mod deosebit amintim Speranța TV India și Școala Asiatică pentru Orbi.
 • Ne rugăm pentru lucrarea caselor de editură din Diviziunea Asia-Pacific de Sud.
 • Ne rugăm ca Tu să faci așa cum ai promis în Psalmul 32:8, conducându-ne și călăuzindu-ne în timp ce răspundem Provocării la Acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune.
 • Te rugăm ajută familiile noastre să dea pe față iubirea Ta în cămin și în jur. Te rugăm să aduci armonie în casele noastre, să vindeci relațiile destrămate, să aperi de abuz pe cei vulnerabili și să descoperi puterea Ta sfințitoare în situații  ce par fără speranță.
 • Fie ca membrii, pastorii și conducătorii bisericii din toată lumea să se hrănească cu Cuvântul lui Dumnezeu in fiecare zi. Fie ca și noi să Te căutăm zilnic prin rugăciune personală. Adu-ne aminte că, fără Tine noi nu putem face nimic.
 • Îți cerem să ridici asistenți medicali și medici care să planteze noi biserici printre cele 1.978 grupuri etnice din cele 22 de țări ale Diviziunii Africii Centrală și de Vest.
 • Te rugăm pentru cei 49 milioane de oameni din cele 19 orașe la care s-a ajuns ce mai puțin în Diviziunea Trans-Europeană.
 • Te rugăm pentru copiii noștri. Te rugăm să-i întărești să stea cu îndrăzneală de partea Ta când întâlnesc greutăți și presiune. Ajută-i să facă alegeri înțelepte și să stea pentru adevăr.
 • Învață-ne să urmăm exemplul altruist al Domnului Hristos, împlinind nevoile zilnice ale oamenilor din jurul nostru. Pregătește-ne să lucrăm ca misionari medicali, voluntari în zona unde suntem și ca prieteni ai celor nevoiași.
 • Doamne, fă ca o redeșteptare puternică a evlaviei dintâi dată să cuprindă biserica Ta în aceste zile de pe urmă. Ajută-ne să stăm de partea adevărului chiar de s-ar nărui cerul.
 • Te rugăm să binecuvântezi sutele de mii de activități din toată lumea în 2020. Ne rugăm în special pentru eforturile de evanghelizare Implicarea Tuturor Credincioșilor Papua Noua Guinee, mai 2020.
 • Ne rugăm pentru liderii de tineret din toată lumea care transmit cu credincioșie moștenirea noastră generației următoare: identitate în Hristos, misiune ca adventiști de ziua a șaptea și conducere în biserica locală.
 • Ne rugăm pentru tinerii care trăiesc în pericol pentru Domnul în cadrul misiunile Caleb și One Year in Mission (OYiM).
 • Ne rugăm pentru botezul Duhului Sfânt asupra tinerilor noștri și liderilor de tineret așa cum este promis în Faptele 1: 8. Și ne rugăm în special pentru binecuvântările lui Dumnezeu asupra  tineretului implicat în acțiunea Give Him 20 și alte inițiative de rugăciune.
 • Doamne, Te rugăm să ne arăți o strategie dată de Tine ca să ajungem la cetățile Ierihon ale lumii de azi cu cele Trei Solii Îngerești și să conducem pe tinerele Rahav din fiecare oraș la mântuirea în Hristos.
 • Îți cerem să ridici noi lideri de tineret și să binecuvântezi inițiativa SYL (Senior Youth Leadership).
 • Doamne, fă ca tinerii noștri nu doar să predice, ci să fie ei înșiși o predică. Îți cerem, Dumnezeul nostru să binecuvântezi eforturile Zilei Mondiale a Tineretului și inițiativa celor 100 000 de tineri total implicați.
 • Te rugăm, Doamne, să călăuzești deciziile care se vor lua la Sesiunea Conferinței Generale din 2020 (25 iunie- 4iulie). Fie ca delegații, conducătorii și vizitatorii să fie umpluți cu un duh de redeșteptare și iubire.
 • Te rugăm să binecuvântezi cele 100 Zile de Rugăciune ( 27 martie-4 iulie) până la Sesiunea Conferinței Generale. Revarsă Duhul Tău cel Sfânt când ne rugăm pentru înțelepciune și revenirea Ta în curând.

Traducere: Adina Păltineanu și Alina Dica

Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2020! Suntem atât de recunoscători că putem începe acest an  cu rugăciune. Dumnezeu  a lucrat multe minuni  în anii trecuți atunci  când L-am căutat în post și rugăciune. Duhul Sfânt a lucrat redeșteptare, convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare și a vindecat relații. Cu adevărat, rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării!

Credem că viața ta și viețile celor pentru care te rogi vor fi schimbate  atunci când te alături celorlalți membri în rugăciune pentru revărsarea  Duhului Sfânt, pe care Tatăl a promis că îl va da celor ce Îl cer. Vă prezentăm  doar trei răspunsuri primite de la cei care au participat  la ultimele Zece Zile de Rugăciune:

N.K. din Zambia:

În ziua a treia din cele 10 Zile de Rugăciune, pe când mă rugam în fața adunării, am avut convingerea că trebuie să mă rog pentru intervenție divină: ”Cineva încearcă să se sinucidă”, m-am rugat. ”Te rugăm, Doamne, să nu-i permiți să reușească. Te rugăm să intervii.” A doua zi am fost șocat să descopăr că mătușa mea încercase să se sinucidă. Dar datorită rugăciunilor noastre, Dumnezeu a intervenit și i-a salvat viața. Acum, când scriu această mărturia, mătușa mea este bine și Dumnezeu lucrează în viața ei. Lăudăm cu toții pe Domnul pentru răspunsul minunat la rugăciunea noastră.

J.J. din Carolina de Nord, SUA:

În 2018, în timpul celor Zece Zile de Rugăciune, prietena mea Alicia s-a rugat în mod specific pentru cinci persoane ca să vină la Hristos. Dumnezeu a răspuns la multe dintre rugăciunile ei, dar rămăsese un nume pe lista ei. Era vorba de sora ei, care nu răspunsese. Cu toate acestea, anul acesta, sora ei a participat la cele Zece Zile de Rugăciune și s-a predat lui Isus. Acum participă la studii biblice și se pregătește pentru botez. Lăudăm pe Domnul că este la lucru și pentru lucrarea celor Zece Zile de Rugăciune. Am experimentat cu toții într-adevăr o experiență mai profundă cu Isus atunci când ne-am adunat împreună să ne rugăm.

Un credincios din Asia:

În timpul celor  Zece Zile de Rugăciune m-am rugat Tatălui Ceresc să-mi dea ocazia să răspândesc solia adventă… După ce m-am rugat în timpul celor Zece Zile, am vestit solia adventă unui grup mare de oameni care nu erau creștini și ei au acceptat mesajul meu. Am primit răspuns la rugăciunea mea. Este mărturia mea pentru modul minunat în care Dumnezeu a răspuns la rugăciunea din timpul celor Zece Zile. Lăudat să fie Dumnezeu.

Date generale despre cele Zece Zile de Rugăciune

Teme zilnice

Pentru fiecare din cele zece zile a fost pregătită o temă. Aceasta include un pasaj Biblic, o  mărturie devoțională, texte din Biblie pe baza cărora să ne rugăm, sugestii pentru rugăciune, imnuri pe care să le cântăm.  Vă recomandăm  să aveți câte un exemplar al temei pentru fiecare participant, ca fiecare să poată urmări în timpul întâlnirilor de rugăciune. Toate temele de rugăciune pot fi găsite și online pe site-ul: www.zecezilederugăciune..ro

Bisericile din toată lumea se vor uni în rugăciune pentru tema fiecărei seri. Alăturați-vă lor în rugăciune  folosind versetele din Scriptură, citatele și sugestiile de rugăciune ale fiecărei teme. Cu toate acestea, nu simțiți că trebuie să vă grăbiți prin întreaga listă de sugestii. Eventual vă puteți împărți pe grupe mici care să se roage pentru diferite puncte de pe listă.

O parte din cererile de rugăciune sunt legate în mod specific de Biserica Adventistă Mondială. Este important să ne rugăm împreună pentru familia bisericii noastre, dar poate că doriți să adaptați timpul de rugăciune și să folosiți teme mai generale dacă grupa voastră include vizitatori. Rugați-vă pentru a primi cât mai bine musafirii , făcându-i să simtă  că fac parte din grupa voastră.

Timp sugerat pentru fiecare secțiune de rugăciune

Cât timp petrecem la fiecare secțiune de rugăciune va varia probabil de fiecare dată când vă veți ruga împreună. Următoarele durate sunt sugerate pentru că, de obicei, funcționează bine:

 • Bun venit/ Introducere: 2-5 minute
 • Citirea ”mărturiei” (vedeți temele): 3 -5 minute
 • Rugăciune prin ” Versete biblice ” (vedeți temele): 3 -5 minute
 • Lăudând pe Dumnezeu în rugăciune: 10 minute
 • Mărturisire și cerând biruința asupra păcatului în rugăciune: 3-5 minute
 • Rugăciuni de mijlocire și cereri (vezi ”Sugestii pentru rugăciune”): 20-30 minute
 • Rugăciuni de mulțumire: 10 minute

 Mijlocire pentru șapte persoane

Încurajați pe fiecare să ceară lui Dumnezeu să le arate șapte persoane pentru care să se roage în timpul celor zece zile. Pot fi  membri ai familiei, prieteni, colegi, membri ai bisericii, etc. Încurajați-i să se roage ca Duhul Sfânt să conducă aceste șapte persoane să rămână în Hristos. Membrii grupei ar trebui de asemenea să ceară lui Dumnezeu să le arate cum să se roage pentru nevoile specifice și cum  să ajungă la cele șapte persoane în timpul celor zece zile. Poate doriți să împărțiți hârtii pe care fiecare poate nota cele șapte persoane pentru care se vor ruga.

 Serviciile divine din Sabat în timpul Celor Zece Zile de Rugăciune 2020

Puneți un accent special pe rugăciune și împărtășiți mărturii despre rugăciuni ascultate în timpul serviciilor divine în ambele Sabate. Fiți creativi – există multe moduri de a împărtăși familiei bisericii ceea ce se întâmplă în cadrul întâlnirilor zilnice de rugăciune.

Sărbătoarea din ultimul Sabat

Ultimul Sabat, în mod deosebit, ar trebui să fie un timp de mare bucurie pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu de-a lungul celor zece  zile. Includeți mult timp pentru împărtășirea experiențelor și rugăciunilor ascultate, învățătură/predică biblică  despre rugăciune și timp pentru cântare. Conduceți adunarea într-un timp de rugăciune așa încât cei care nu au participat la întrunirile zilnice să poată  experimenta bucuria  de a se ruga împreună cu alții. Vezi materialele pentru Sărbătoarea din Sabat pentru mai multe informații

Continuarea celor Zece Zile de Rugăciune 2020

Rugați-vă cu privire la modul în care Dumnezeu vrea ca biserica/grupa voastră  să continue ceea ce El a început în timpul celor Zece Zile de Rugăciune 2020. Poate că veți  continua cu o întâlnire de rugăciune săptămânală. Sau poate Dumnezeu vrea ca să începi o nouă lucrare în biserică sau o acțiune în folosul celor din localitatea ta. Fii deschis și mergi acolo unde te conduce Dumnezeu. Cu siguranță vei fi uimit atunci când umbli cu El. La sfârșitul ghidului am inclus și un material cu sugestii.

 Mărturii

Împărtășiți-ne, vă rugăm, cum a lucrat Dumnezeu în cele Zece Zile de Rugăciune!  Istorisirile voastre vor fi o încurajare pentru mulți alții. Le puteți trimite la experiente@zecezilederugaciune.ro


Factori ai unei rugăciuni unite

 Împreună într-un cuget

Când cineva se roagă pentru o problemă la Dumnezeu, asigurați-vă că și alți câțiva se roagă pentru același lucru – aceasta  aduce putere! Să nu credeți că dacă cineva s-a rugat pentru un lucru, nimeni altcineva nu mai trebuie s-o facă. ”Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19). Cât este de încurajator ca alții să se roage pentru problemele tale!

Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu

Veți găsi făgăduințe biblice specifice incluse în materialul fiecărei teme. Încurajați grupa să ceară împlinirea lor când se roagă. Este atât de ușor să ne concentrăm asupra problemelor noastre. Dar când cerem împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, credința noastră crește și ne amintim că împreună cu Dumnezeu nimic nu  este imposibil. Făgăduințele ne ajută să ne luăm ochii de la slăbiciunile și dificultățile noastre și să privim la Isus. Pentru fiecare luptă și pentru fiecare slăbiciune putem găsi în Scriptură făgăduințe a căror împlinire să o cerem. Încurajați oamenii să caute mai multe făgăduințe și să le scrie pentru a cere împlinirea lor în viitor.

Postul  

Invitați pe cei care participă la cele Zece Zile de Rugăciune să ia în considerare un tip anume de post: fie de la televizor, muzică laică, filme, internet, dulciuri sau alte mâncăruri care sunt greu de digerat. Folosiți timpul câștigat astfel pentru rugăciune și studiul Bibliei, cerând lui Dumnezeu să te ajute pe tine și pe cei din adunare să aveți o legătură mai strânsă cu Hristos. Adoptând o dietă simplă, membrii grupei vor permite minții lor să fie mai receptive la vocea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt

Asigură-te că ceri ca Duhul Sfânt să-ți arate despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi.

”Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ (Romani 8, 26). Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ (Efeseni 3, 20).” (Parabole, p.147, sublinierea autorului).

Apropierea fizică  

Când începeți întâlnirea de rugăciune, invitați pe fiecare să se apropie. Când oamenii se apropie să formeze un cerc strâns, acest lucru ajută la promovarea unui spirit de unitate, care este foarte important pentru rugăciunea unită. Dacă oamenii sunt împrăștiați prin sală este dificil să audă rugăciunile celorlalți.

Un jurnal de rugăciune

Păstrarea unui jurnal de rugăciune în timpul celor Zece Zile de Rugăciune poate fi pentru participanți un mod bun de a asimila tema zilnică de rugăciune, de a-și asuma angajamente concrete față de Dumnezeu și de a recunoaște binecuvântările primite. Scriind rugăciunile noastre și păstrând o evidență a răspunsurilor lui Dumnezeu este dovedit a fi o cale de încurajare.

Există câteva moduri prin care acest lucru poate fi inclus în cele Zece Zile de Rugăciune. Dacă doriți, puteți rezerva un timp în decursul întâlnirilor de rugăciune pentru ca oamenii să noteze în jurnalele lor răspunsurile lor la îndemnurile lui Dumnezeu. Sau, puteți ține un jurnal al grupei în care să notați cererile și răspunsurile – fie un caiet, fie un afiș, fie online. Pentru aceasta e nevoie doar să trageți o linie pe mijlocul paginii. Scrieți cererile în coloana din stânga și răspunsurile în dreapta. Este interesant și clădește credința să te uiți înapoi și să vezi cum a răspuns Dumnezeu la rugăciuni!

 Reverență

Încurajează  și dă exemplu de atitudine de reverență. Ne apropiem de sala tronului Împăratului universului. Să nu tratăm timpul de rugăciune în mod neglijent prin poziție sau comportare. Cu toate acestea, nu este necesar ca toată lumea să îngenuncheze tot timpul. Vrei ca oamenii să se simtă confortabil pentru o oră, de aceea încurajează oamenii să îngenuncheze, să se așeze sau să stea în picioare așa cum îi conduce Dumnezeu și se simt confortabil.

Rugăciuni de o propoziție

Rugăciunile ar trebui să fie scurte și la obiect. Acest lucru dă altora ocazia de a se ruga și ei. Încercați să vă limitați rugăciunile la câteva propoziții. Fiecare persoană se poate ruga de mai multe ori. Propozițiile scurte fac timpul de rugăciune interesant și permit Duhului Sfânt să impresioneze grupa cum să se roage. Nu e nevoie să deschidem și să închidem fiecare rugăciune  scurtă cu fraze precum: ”Tatăl nostru” și ”Amin”. Este o conversație cu Dumnezeu în curs de desfășurare.

Liniște

Ca lider, nu domina timpul de rugăciune. Scopul este să se roage toți. Momentele de liniște sunt minunate, pentru că dau lui Dumnezeu timp să vorbească inimilor noastre. Permite Duhului Sfânt să lucreze și dă fiecăruia timp să se roage.

Cântări

Cântări spontane în grupă, amestecate printre rugăciuni, adaugă frumusețe întâlnirii de rugăciune. Cântările potrivite se găsesc la sfârșitul fiecărei teme. Nu simți nevoia de a le folosi pe toate – sunt doar simple sugestii. Cântarea este și o cale bună de trecere de la un tip de rugăciuni la altul.

Cereri  de rugăciune

Nu solicitați grupei cereri de rugăciune. În schimb, spuneți oamenilor  să se roage pentru problemele lor și încurajați pe ceilalți să se alăture, rugându-se pentru problemele celorlalți. Iată de ce: timpul! Vorbind despre cererile de rugăciune va lua mare parte din timpul de rugăciune. Satana este încântat dacă ne poate ține de vorbă despre problemele noastre în loc de a ne ruga pentru ele. Membrii grupei vor începe adesea să dea sfaturi și să sugereze soluții. Puterea vine de la Dumnezeu! Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât se declanșează mai multă putere.

 Timpul tău zilnic

Este atât de important! Fii sigur că tu ca lider petreci zilnic timp la picioarele lui Isus, vorbind cu El și citind din Cuvântul Său. Dacă vei face din cunoașterea lui Dumnezeu prioritatea numărul unu în viața ta, acest lucru va deveni o experiență atât de frumoasă pentru tine. ”Din locul ascuns al rugăciunii a venit puterea care a zguduit lumea în marea Reformă. Acolo, cu liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe stânca făgăduințelor Sale.” (Tragedia veacurilor,  p. 209).


Provocarea la acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune

Fiecare poate face ceva pentru grăbirea revenirii lui Isus prin Implicarea Totală a Credincioșilor

 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;  am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine” (Matei 25:35, 36).

În cartea Divina Vindecare citim astfel: ”Trebuie să ducem o viață dublă — o viață de cugetare și una de acțiune, o viață de rugăciune tainică și una de lucrare plină de zel” (p.512). Este privilegiul nostru să arătăm altora iubirea lui Isus. Am primit atât de mult de la Mântuitorul nostru; să nu păstrăm doar pentru noi înșine. Haideți să împărtășim și altora iubirea Sa.

Vă încurajăm pe tine și biserica din care faci parte să cereți lui Dumnezeu în rugăciune să vă arate cum puteți ajunge la alții după cele Zece Zile de Rugăciune. Alegeți una sau mai multe activități, alegeți o zi și fiți mâinile și picioarele lui Isus. Pe măsură ce lucrați pentru a organiza totul, evitați să lăsați ca aceste aranjamente să vă distragă atenția de la rugăciune. ”Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este necesară o mare înțelepciune. Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la tronul ceresc pregătirea necesară pentru a sluji nevoilor oamenilor” (Rugăciunea, p.313).

Am pregătit o listă de sugestii despre cum puteți ajuta pe ceilalți. Alegeți ce se potrivește nevoilor oamenilor pe care îi veți slujii. Simțiți-vă liberi să faceți ceva care nu este pe listă.

 • Pregătește mâncare pentru cineva care a fost bolnav.
 • Invită un vecin/coleg la o întâlnire socială.
 • Dă mâncare unui om al străzii.
 • Donează haine care a-i vrea să îți fie donate ție.
 • ”Adoptă” un bătrân. Vizitează această persoană în mod regulat și ajut-o cu treburile casei, cumpărături, sau grădinărit.
 • Coace pâine și dă una și vecinului tău.
 • Dă o mână de ajutor proiectelor din cartier.
 • Oferă-te să stai cu un bolnav sau cu o persoană cu dizabilități așa încât persoana care îi îngrijește să poată merge la cumpărături.
 • Fă cunoștință cu un vecin nou ducându-le ceva copt în casă. Ajutați-i să se simtă bineveniți.
 • Cumpără produse alimentare pentru o familie nevoiașă.
 • Oferă-te să conduci un studiu biblic.
 • Fă o vizită la căminul de bătrâni
 • Donează bani ”de mâncare” unui student.
 • Colectează haine pentru nevoiași. Ai putea începe o acțiune de umplere a unui dulap cu haine pentru nevoiași la biserică.
 • Donează vechiul laptop sau telefon.
 • Donează o mașină veche.
 • Organizează o expoziție de sănătate.
 • Trimite o scrisoare unui deținut.
 • Organizează o evanghelizare.
 • Sună vecinii să vezi ce mai fac.
 • Dăruiește cuiva o carte care crezi că îi place.
 • Invită pe cineva să accepte pe Isus.
 • Ține un curs de gătit sănătos.
 • ”Proiectul 28 de cărți.” În prima săptămână dă o carte. În săptămâna a doua, dă două cărți. În cea de a treia donează trei cărți. Continuă până ce ai donat 28 de cărți.
 • Du ceva de mâncare unei familii care a pierdut pe cineva drag.
 • Vizitează pe cineva la spital pentru a-l încuraja sau a-l ajuta cu ceva.
 • Citește unei persoane în vârstă.
 • Vizitează un cămin de copii și oferă- te să dai o mână de ajutor.
 • Inițiază un grup de croitorie/tricotaje/croșetat în care să faceți haine pentru nevoiași.
 • Citește Biblia cu glas tare pentru cineva care nu vede sau nu știe să citească.
 • Găzduiește o întâlnire cu tinerii.
 • Oferă-te să faci voluntariat la un adăpost pentru persoane abuzate.
 • Donează cărți la un cămin de copii.
 • Mergi la un cămin de bătrâni împreună cu copiii de la biserică. Prezentați-le un program.
 • Plănuiește și găzduiește o întâlnire a copiilor cu nevoi speciale și familiile lor.
 • Organizează o zi de curățenie în cartier.
 • Organizează un club de sănătate la biserică. Invită prieteni și vecini.
 • Invită pe cineva să urmăriți împreună un DVD cu mesaj spiritual. În timp ce urmăriți, roagă-te ca Duhul Sfânt să vorbească acelei persoane.
 • Inițiază un proiect personal.

 

Traducere: Alina Dica și Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *