Ziua 5: Roada Duhului Sfânt

0

”Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. » Galateni 5:22,23

Mărturie

« Este evident faptul că adevărul a fost sădit în inimă de Duhul Sfânt atunci când este iubit, prețuit și privit ca înzestrare sfântă. Dragostea va apărea în inimă ca o fântână de apă vie, izvorând până la viața veșnică. Când această iubire este în inimă, lucrătorul nu va găsi nici o oboseală în lucrarea lui Hristos” (Ellen White, Review and Herald vol. 3, p. 121, 13 februarie, 1894 )

Un diacon dintr-o biserică, cunoscut ca un om de folos și influent, avea o problemă serioasă de caracter pe care numai soția și copiii lui o cunoșteau. La muncă sau când se relaxa împreună cu alți oameni, era una dintre cele mai plăcute persoane pe care le puteai întâlni. Acasă era adesea intolerabil. Devenea capricios și irascibil. Câteodată exploda de mânie și devenea abuziv emoțional, pedepsindu-și copiii în mod sever.

Acest  diacon nu era ignorant în privința nevoilor sale. Se ura pe sine însuși pentru exploziile de mânie de acasă. Își dădea seama că într-un fel se purta în public și trăia o viață diferită acasă. Uneori își dădea seama că ar trebui să participe la cursuri de gestionare a mâniei, dar se temea de consecințele admiterii problemei sale în biserică. Știa de asemenea că ar trebui să facă psihoterapie, dar respingea ideea de a plăti pe cineva ca să îl asculte. Mândria îl lipsea de ajutorul de care avea nevoie. Era un om religios, dar nu spiritual – avea nevoie de convertire și de prezența Duhului Sfânt în viața sa.

Într-o toamnă, un predicator a venit în oraș și a prezentat o serie de întâlniri de redeșteptare. Din pricina poziției sale în biserică, diaconul a participat la fiecare întâlnire, chiar dacă inima sa era împietrită. Multă rugăciune a precedat aceste întâlniri și Duhul Sfânt lucra în mod miraculos. O tânără  și-a reînnoit relația cu Isus și a făcut o mărturisire publică a păcatelor sale, cerând rugăciunile și sprijinul bisericii. O femeie necreștină, care a participat împreună cu o prietenă, și-a predat viața lui Isus. Viețile se schimbau pe măsură ce oamenii ieșeau în față la apelurile făcute de la amvon, seară de seară.

Într-o seară, aproape de sfârșitul seriilor de întâlniri, când oamenii au fost invitați în față, diaconul s-a ridicat in picioare. Cu lacrimi șiroind pe obraji, și-a croit drum în față împreună cu alții care răspunseseră chemării lui Dumnezeu în inima lor. Ajuns în fața adunării, a căzut pe genunchi, și-a ridicat mâinile și a zis cu glas tare: ”Doamne, ai milă de mine, păcătosul!” Oamenii care îl cunoșteau erau uimiți  să-l audă făcând o astfel de rugăciune în public, dar aceasta nu a fost totul. Diaconul s-a ridicat în picioare, s-a întors cu fața la adunare și a spus: ” Am o problemă îngrozitoare cu mânia. Nu sunt soțul și tatăl care ar trebui să fiu. Trebuie să-mi mărturisesc păcatele, să caut ajutor și să fiu acasă omul care credeți voi că sunt, când mă vedeți în public.” Între timp, soția și copiii s-au strâns în jurul lui, plângând și agățându-se de soțul și tatăl lor. Membrii bisericii l-au înconjurat, pastorul și-a pus mâna pe umărul lui și ce timp extraordinar de rugăciune au avut cu toții în acea seară!

Diaconul s-a ținut de cuvânt. Cu ajutorul pastorului, a găsit un psihoterapeut și a început să participe și la cursuri de gestionare a mâniei. Cel mai important este că a început studii biblice săptămânale cu pastorul – nu pentru a înțelege doctrina, ci ca să găsească o relație reală cu Isus. Duhul Sfânt a binecuvântat pe diacon și a început să îl umple cu roada Duhului. Nu numai soția și copiii au  putut  să vadă diferența, ci și membrii bisericii și colegii. Diaconul avea pace. A devenit un om mult mai generos. Bunătatea și dragostea sa, în special pentru soția și copiii săi, erau vizibile pentru toată lumea. Bucuria și binecuvântarea lui Isus, prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt, au transformat căminul diaconului într-un colt de rai pe pământ.

Versete biblice pentru rugăciune

 • Galateni 5:19:23 – Faptele firii pământești sunt înlăturate de roada Duhului Sfânt : dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia,  blândețea, înfrânarea poftelor.
 • Ioan 13:35 – Oamenii vor ști că suntem adevărați creștini datorită iubirii pe care o dăm pe față.
 • 1 Petru 1:8 – Vom experimenta o bucurie negrăită
 • Filipeni 4:7 – Pacea lui Dumnezeu ne va păzi inimile și mințile
 • 2 Corinteni 3:18 – Prin puterea Duhului Sfânt suntem transformați după chipul lui Isus.
 • Ioan 7:38 – Râuri de apă vie vor curge din inimile noastre.

Sugestii pentru rugăciune

 • Doamne Isuse, vreau să reflect caracterul Tău față de orice persoană pe care o cunosc și față de toți cei pe care îi întâlnesc. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt și fă ca roada Duhului să strălucească din inima mea.
 • Te rog, ajută-mă să fiu un creștin adevărat acasă mai mult decât oriunde în altă parte. Fie ca cei care mă cunosc cel mai bine să Te poată vede acel mai bine în mine.
 • Fă-mă se devin un râu de binecuvântare, în timp ce împărtășesc iubirea, bucuria și pacea Ta, cu lumea în care trăiesc
 • Pe măsură ce petrec timp în rugăciune și studiul Bibliei, Te rog să mă botezi tot mai mult cu Duhul Tău cel Sfânt . Fă ca o provizie nesfârșită a harului Tău să curgă prin mine către o lume rânită.
 • Binecuvântă pe Domnul, o, suflete al meu și închină-te Numelui Său cel sfânt. Fie ca bucuria Sa să-mi umple sufletul!
 • Doamne, Te rog să înviorezi inimile obosite ale tuturor celor ce lucrează pentru Tine. Adu-le aminte că ei împlinesc voia Ta. Te rog, fă-i să vadă rodul lucrării lor, chiar dacă este un singur suflet.
 • Doamne, ne rugăm pentru instructorii Școlii de Sabat. Te rog fă-le cunoscut cât de importantă este lucrarea lor pentru copiii noștri.
 • Doamne, căutăm călăuzirea Ta pentru multe Centre de Influență, programe de sănătate și familie, cât și pentru Cluburile de Exploratori din lumea întreagă.
 • Doamne, Te rugăm, arată-ne cum să trimitem mai multă literatură plină de adevăr (în format tipărit sau electronic) celor din localitățile noastre. Ne rugăm ca oamenii să o citească și ca Duhul Sfânt să-i convingă de adevărul Bibliei.
 • Te rog să scoți la lucru evangheliști cu literatura, studenți voluntari, autori, specialiști în mass-media și susținători financiari pentru a răspândi cuvinte de speranță și viață.
 • Ne rugăm pentru cele șapte nume de pe lista noastră. Te rugăm să lucrezi cu putere în viețile lor. Cerem împlinirea făgăduinței din 1 Ioan 5:16.
 • Cereri de rugăciune locale :

Imnuri sugerate

Iubirea ce ne face (#410);  O, Spirit Sfânt (#142); Din cer cu raza Ta (#741); O, Duh Divin, Prea Sfânt (#144) ; Doresc a Ta prezență (#192)

 

Traducere: Alina Dica și Adina Păltineanu

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *