NOAPTE DE RUGĂCIUNE

0

ÎNTÂLNIRE OPȚIONALĂ PENTRU ÎNTREAGA NOAPTE A ZILEI A 10-A

De ce o noapte de rugăciune?

Nu este nimic sfânt în a sta treaz și a te ruga toată noaptea sau o parte din noapte. Totuși, noaptea ar putea fi singurul timp când oamenii nu sunt ocupați sau grăbiți. Credem că scopul nu ar trebui să fie să stai treaz toată noaptea, ci să te rogi atât cât  este necesar, până când te-ai rugat pentru tot ceea ce simți că Domnul vrea să te rogi.

Sugerăm ca mai mulți lideri să conducă pe rând această noapte de rugăciune. Prevedeți să aveți și timp de pauze. Ca lider poți simți care este atmosfera și îți dai seama când este nevoie de o pauză și când este timpul să treceți mai departe la următorul capitol de rugăciune. Sugestia noastră este să luați o pauză de 10 minute măcar la fiecare oră și jumătate (90 min). În timpul de rugăciune se pot citi și pasaje biblice. De asemenea, puteți  să abordați toate subiectele de rugăciune propuse de noi sau numai o parte din ele, depinde de cum se adaptează specificului grupului dumneavoastră. Simțiți-va liberi să schimbați ordinea subiectelor de rugăciune sugerate.

Iată câteva sugestii pentru noaptea de rugăciune:

 • Începeți cu momente de laudă.Lăudați pe Dumnezeu prin cântări și rugăciuni.
 • Luați timp pentru mărturisirea păcatelor, asigurați-vă astfel că nimic nu împiedică pe Dumnezeu să vă audă.  Dați oamenilor timp pentru mărturisire în rugăciune tăcută și timp pentru rugăciuni comune de mărturisire. Încurajați pe oameni să își mărturisească păcatele intime în taină și pe cele publice să le mărturisească în public. În Daniel 9:1-19 citim despre Daniel care a mijlocit și a mărturisit public păcatele poporului lui Dumnezeu. Încurajați pe oameni să mărturisească public păcatele bisericii.
 • Rugați-vă pentru nevoile celor prezenți la întâlnirea de rugăciune. Există atât de mulți oameni răniți sufletește și au nevoie de rugăciune. Puteți de asemenea să vă rugați pentru persoane pe care le cunoașteți și care au nevoie disperată de rugăciune. Faceți un cerc. Puneți un scaun în mijloc și invitați pe cei care au o cerere specială de rugăciune, să vină pe rând pentru a împărtăși cererile lor. Strângeți-vă apoi în jurul acelei persoane și două sau trei persoane să se roage pentru nevoile lor specifice, pe baza făgăduințelor lui Dumnezeu. Veți fi surprinși să descoperiți cât de multe persoane suferă și au nevoie de rugăciune.
 • Împărțiți grupa în două. Femeile să se roage într-o cameră, iar bărbații în alta. Numiți un lider pentru fiecare din cele două grupe (o femeie, pentru femei și un bărbat, pentru bărbați). De multe ori sunt unele nevoi personale care nu pot fi și nu trebuie împărtășite cu toți participanții. Este mult mai ușor să fie împărtășite celor de același gen.
 • După ce vă strângeți din nou împreună, rugați-vă pentru nevoile prezentate în rândurile ce urmează. Acestea sunt sugestii pentru cereri de rugăciune din biserica mondială. Nu trebuie să vă grăbiți a parcurge întreaga listă. Poate vreți să vă separați în mai multe grupe și fiecare grupă să se roage pentru o porțiune din listă.
 • Rugați-vă pentru cele șapte persoane pentru care ați mijlocit în decursul acestor zece zile.
 • Alegeți un pasaj biblic și rugați-vă în folosind cuvintele din Scriptură.
 • Încheiați timpul de rugăciune cu un alt timp rezervat pentru laudă și cuvinte de recunoștință.

    Cereri de rugăciune

 • Te rugăm să binecuvântezi sutele de mii de activități din toată lumea în 2019. Ne rugăm în special pentru eforturile de evanghelizare Implicarea Tuturor Credincioșilor în India, iunie 2019 și Papua Noua Guinee, mai 2020.
 • Ne rugăm pentru membrii adventiști care înfruntă persecuții sau închisoare din cauza credinței lor.
 • Ne rugăm pentru o redeșteptare spirituală între tinerii adventiști care urmează cursuri la colegii și universități publice în întreaga lume. Fie ca aceștia să devină ambasadori plini de viață pentru Hristos.
 • Ne rugăm pentru cei 69% din populația globului care nu au primit o prezentare neumbrită a lui Isus.
 • Ne rugăm pentru cele 62 milioane de oameni din cele 28 de orașe la care s-a ajuns cel mai puțin în fosta Uniune Sovietică (Diviziunea Euro-Asia).
 • Ne rugăm ca Dumnezeu să trezească misionari curajoși doritori să lucreze printre cele 746 grupuri etnice din cele 20 de țări ale Orientului Mijlociu.
 • Ne rugăm pentru Mișcarea celor 1000 de Misionari din Diviziunea Pacificului și Asiei de Nord și din Diviziunea Pacificului și Asiei de sud. Botează tu cu Duhul Sfânt și cu putere ca să facă lucrarea Ta. pe acești tineri care slujesc în țări ca Taiwan, China, Rusia și Burma.
 • Ne rugăm pentru o creștere puternică a adventiștilor care slujesc lui Dumnezeu iubind pe alții și împărtășindu-le oamenilor din alte culturi și religii.
 • Te rugăm să trezești studenți valdenzi moderni care sunt dispuși să servească în locuri dificile.
 • Ne rugăm ca cele 202 milioane de oameni din cele 41 de orașe la care s-a ajuns cel mai puțin în Diviziunea Asia-Pacific de Sud să-L cunoască pe Isus.
 • Ne rugăm pentru Departamentul Școlii de Sabat/ Lucrare Personală din fiecare biserică locală pentru planurile pe care aceștia le fac pentru a ajunge la cei din jur cu servicii pline de iubire, studii biblice și mărturie personală.
 • Ne rugăm pentru ADRA care împlinește nevoile practice în toată lumea.
 • Ne rugăm pentru cele 16 milioane de oameni din cele 6 orașe la care s-a ajuns cel mai puțin in Diviziunea Pacificului de Sud. Ne rugăm ca membrii să fie botezați zilnic cu Duhul Sfânt în timp ce fac eforturi să ajungă la cei de neajuns.
 • Ne rugăm c Duhul Sfânt să ne ajute să știm cum să ajungem la cele 406 milioane de oameni din cele 105 orașe la care s-a ajuns cel mai puțin în Diviziunea Asia-Pacificul de Nord.
 • Te rugăm să binecuvântezi eforturile departamentului de capelani care mobilizează capelani și membri interesați să slujească celor din închisori.
 • Doamne, amintim pe instructorii Școlii de Sabat. Te rugăm ajută-i să înțeleagă ce importantă este lucrarea lor pentru copiii noștri.
 • Doamne, căutăm călăuzirea Ta pentru multele centre de influență, programe de sănătate și de familie și cluburi de exploratori din toată lumea.
 • Ne rugăm ca tot mai mulți tineri să se implice în Misiunea din Orașe.
 • Ne rugăm să ne ajuți să iubim și să hrănim membrii noi.
 • Doamne, Te rugăm să ne arăți cum să trimitem mai multă literatură (tipărită și electronică) plină cu adevărul Tău, în localitățile unde locuim. Ne rugăm ca oamenii care o vor citi și ca Duhul Sfânt să-i convingă de adevărul biblic.
 • Doamne, cerem protecția Ta pentru misionarii care lucrează în locuri periculoase.
 • Ridică evangheliști cu literatură, studenți voluntari, autori, specialiști media și susținători financiari pentru a răspândi cuvinte dătătoare de viață și speranță.
 • Ne rugăm pentru cele 8208 școli adventiste cu aproape 2 milioane de elevi. Fie ca aceste școli să predea totdeauna adevărul Bibliei și să conducă tinerii la misiune și slujire.
 • Doamne, dă-ne înțelepciune ca să știm cum să abordăm oamenii cu  o cultură sculară care nu au nici un interes față de religie. Fie ca Duhul Sfânt să doboare zidurile care înconjoară inimile lor.
 • Ne rugăm pentru grupurile de oamenii la care nu s-a ajuns încă în Asia, incluzând musulmani, budiști și hinduși. Mulți n-au auzit niciodată de numele lui Isus. Dă-ne, te rugăm, înțelepciune deosebită ca să venim în întâmpinarea nevoilor lor.
 • Binecuvântează-ne când încercăm să ajungem la oameni înrobiți de închinarea la duhuri, idolatrie și credințe animiste (credința în existența unor duhuri ale obiectelor, ale plantelor, ale vietăților, etc. ) Ajută-ne să înțelegem viziunea lor asupra lumii și să le facem cunoștință cu un Mântuitor personal.
 • Doamne Te rugăm să inspiri adventiștii de ziua a 7-a din toată lumea să se roage ca niciodată înainte. Împreună cerem revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt. Cerem împlinirea făgăduinței din Ioel 2, Osea 6 și Fapte 2.
 • Ne rugăm pentru cele 541 de grupuri etnice din cele 18 țări ale Diviziunii Africa de Sud-Oceanul Indian. Te rugăm să-i conduci la adevărul biblic.
 • Arată-ne cum să împlinim nevoile practice și spirituale ale refugiaților. Fie ca biserica noastră să fie cunoscută pentru iubirea față de toți oamenii, indiferent cine sunt și de unde vin.
 • Fă ca să proclamăm cele trei solii îngerești din Apocalips 14 în totalitate și cu credincioșie. Dă-ne înțelepciune să așezăm neprihănirea lui Hristos în centrul acestor mesaje.
 • Te rugăm să scoți misionari urbani care să planteze noi biserici pentru cele 806 grupuri etnice din cele 20 de țări din cadrul Diviziunii Inter-Europene.
 • Îți cerem să ridici o armată de lucrători misionari care să planteze noi biserici printre cele 948 grupuri etnice din cele 38 de țări ale Diviziunii Inter-Americane.
 • Doamne, învață-ne cum să proclamăm punctele fundamentale ale credinței noastre cu claritate, creativitate și cu autenticitate biblică. Fie ca dragostea lui Hristos să fie miezul a tot ceea ce credem.
 • Îți cerem să pregătești tineri profesioniști care să planteze biserici pentru cele 789 grupuri etnice din cele 9 țări ale Diviziunii Nord Americane.
 • Îți cerem să pregătești voluntari care să slujească cele 70 grupuri etnice din câmpul misionar israelit.
 • Îți cerem să ridici misionari medicali care să meargă și să planteze biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cadrul celor 11 țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Est.
 • Îți cerem să ridici oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 2.568 de grupuri etnice din cele 4 țări ale Diviziunii Asiei de Sud. În mod deosebit amintim Speranța TV India și Școala Asiatică pentru Orbi.
 • Ne rugăm pentru lucrarea caselor de editură din Diviziunea Asia-Pacific de Sud.
 • Ne rugăm ca Tu să faci așa cum ai promis în Psalmul 32:8, conducându-ne și călăuzindu-ne în timp ce răspundem Provocării la Acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune.
 • Te rugăm ajută familiile noastre să dea pe față iubirea Ta în cămin și în jur. Te rugăm să aduci armonie în casele noastre, să vindeci relațiile destrămate, să aperi de abuz pe cei vulnerabili și să descoperi puterea Ta sfințitoare în situații  ce par fără speranță.
 • Fie ca membrii, pastorii și conducătorii din toată lumea să se hrănească cu Cuvântul lui Dumnezeu in fiecare zi. Fie ca și noi să Te căutăm zilnic prin rugăciune personală. Adu-ne aminte că, fără Tine noi nu putem face nimic.
 • Îți cerem să ridici asistenți medicali și medici care să planteze noi biserici printre cele 1.978 grupuri etnice din cele 22 de țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Vest.
 • Te rugăm pentru cei 49 milioane de oameni din cele 19 orașe la care s-a ajuns ce mai puțin în Diviziunea Trans-Europeană.
 • Te rugăm pentru copiii noștri. Te rugăm să-i întărești să stea cu îndrăzneală de parte Ta când întâlnesc greutăți și presiune. Ajută-i să facă alegeri înțelepte și să stea pentru adevăr. (Isaia 44:3, 4).
 • Învață-ne să urmăm exemplul altruist al Domnului Hristos, împlinind nevoile zilnice ale oamenilor din jurul nostru. Pregătește-ne să lucrăm ca misionari medicali, voluntari în zona unde suntem și ca prieteni ai celor nevoiași.
 • Doamne, fă ca o redeșteptare puternică a evlaviei de altă dată să cuprindă biserica Ta în aceste zile de pe urmă. Ajută-ne să stăm de partea adevărului chiar de s-ar nărui cerul.
 • Doamne, arată-ne cum să împărtășim Evanghelia printre grupurile de musulmani. Ne rugăm ca ei să audă și să răspundă ofertei harului Tău.
 • Ne rugăm pentru semințele adevărului semănate în Japonia în decursul acestui an în cadrul acțiunii Implicării Totale a Credincioșilor. Te rugăm trimite lucrători care să lucreze și să se roage pentru Japonia.

Traducere: Alina Dica și Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *