NOAPTE DE RUGĂCIUNE

0

ÎNTÂLNIRE OPȚIONALĂ PENTRU ÎNTREAGA NOAPTE A ZILEI A 10-A

De ce o noapte de rugăciune?

Nu este nimic sfânt în a sta treaz și a te ruga toată noaptea sau o parte din noapte. Totuși, noaptea ar putea fi singurul timp când oamenii nu sunt ocupați sau grăbiți. Credem că scopul nu ar trebui să fie să stai treaz toată noaptea, ci să te rogi atât cât  este necesar, până când te-ai rugat pentru tot ceea ce simți că Domnul vrea să te rogi.

 Sugerăm ca mai mulți lideri să conducă pe rând această noapte de rugăciune. Prevedeți să aveți și timp de pauze. Ca lider poți simți care este atmosfera și îți dai seama când este nevoie de o pauză și când este timpul să treceți mai departe la următorul capitol de rugăciune. Sugestia noastră este să luați o pauză de 10 minute măcar la fiecare oră și jumătate (90 min). În timpul de rugăciune se pot citi și pasaje biblice. De asemenea, puteți  să abordați toate subiectele de rugăciune propuse de noi sau numai o parte din ele, depinde de cum se adaptează specificului grupului dumneavoastră. Simțiți-va liberi să schimbați ordinea subiectelor de rugăciune sugerate.

Iată câteva sugestii pentru noaptea de rugăciune:

 • Începeți cu momente de laudă. Lăudați pe Dumnezeu prin cântări și rugăciuni.
 • Luați timp pentru mărturisirea păcatelor, asigurați-vă astfel că nimic nu împiedică pe Dumnezeu să vă audă.  Dați oamenilor timp pentru mărturisire în rugăciune tăcută și timp pentru rugăciuni comune de mărturisire. Încurajați pe oameni să își mărturisească păcatele intime în taină și pe cele publice să le mărturisească în public. În Daniel 9:1-19 citim despre Daniel care a mijlocit și a mărturisit public păcatele poporului lui Dumnezeu. Încurajați pe oameni să mărturisească public păcatele bisericii.
 • Rugați-vă pentru nevoile celor prezenți la întâlnirea de rugăciune. Există atât de mulți oameni răniți sufletește și au nevoie de rugăciune. Puteți de asemenea să vă rugați pentru persoane pe care le cunoașteți și care au nevoie disperată de rugăciune. Faceți un cerc. Puneți un scaun în mijloc și invitați pe cei care au o cerere specială de rugăciune, să vină pe rând pentru a împărtăși cererile lor. Strângeți-vă apoi în jurul acelei persoane și două sau trei persoane să se roage pentru nevoile lor specifice, pe baza făgăduințelor lui Dumnezeu. Veți fi surprinși să descoperiți cât de multe persoane suferă și au nevoie de rugăciune.
 • Împărțiți grupa în două. Femeile să se roage într-o cameră, iar bărbații în alta. Numiți un lider pentru fiecare din cele două grupe (o femeie, pentru femei și un bărbat, pentru bărbați). De multe ori sunt unele nevoi personale care nu pot fi și nu trebuie împărtășite cu toți participanții. Este mult mai ușor să fie împărtășite celor de același gen.
 • După ce vă strângeți din nou împreună, rugați-vă pentru nevoile  prezentate în rândurile ce urmează. Acestea sunt sugestii pentru cereri de rugăciune din biserica mondială. Nu trebuie să vă grăbiți a parcurge întreaga listă. Poate vreți să vă separați în mai multe grupe și fiecare grupă să se roage pentru o porțiune din listă.
 • Rugați-vă pentru cele șapte persoane pentru care ați mijlocit în decursul acestor zece zile.
 • Alegeți un pasaj biblic și rugați-vă în folosind cuvintele din Scriptură.
 • Încheiați timpul de rugăciune cu un alt timp rezervat pentru laudă și cuvinte de recunoștință.

       Cereri de rugăciune

 1. Doamne, fie ca biserica să înalțe atât pe Hristos crucificat cât și revenirea Sa. Dă-ne povara pentru sufletele pierdute.
 2. Te rugăm să binecuvântezi lucrarea de evanghelizare mondială pe parcursul anului următor. Ne rugăm în special pentru eforturile de evanghelizare Implicarea Tuturor Membrilor din Japonia, Zambia si Filipine.
 3. Ne rugăm pentru o redeșteptare spirituală între tinerii adventiști care urmează cursuri la colegii și universități publice în întreaga lume. Fie ca aceștia să devină ambasadori plini de viață pentru Hristos.
 4. Doamne, Te rugăm să binecuvântezi lucrarea Misiunii Adventiste. Dă lucrătorilor înțelepciune în timp ce coordonează lucrarea de plantare de biserici în jurul lumii și strâng fonduri pentru a trimite pionierii Misiunii Globale în zone albe.
 5. Binecuvântă membrii credincioși ai bisericii, care susțin lucrarea Ta, fie că darurile lor sunt mici sau mari. Te rugăm să ne inspiri pe fiecare dintre noi să dăruim din inimă și astfel să primim binecuvântările unei isprăvnicii credincioase.
 6. Te rugăm să binecuvântezi eforturile departamentului de capelani care pregătește capelani și voluntari care să lucreze în închisori, spitale, armată și în alte locuri. Fie ca aceștia să ducă speranță și vindecare spirituală copiilor Tăi neglijați.
 7. Binecuvântează lucrarea ADRA care împlinește nevoile celor sărăci și neglijați.
 8. Doamne, Te rugăm să ne întărești credința și condu-ne să petrecem mai mult timp în studiul Bibliei și în rugăciune. Ajută-ne să umblăm cu Tine zilnic la fel ca Enoh.
 9. Te rugăm să ne îndrepți inima înspre valorile veșnice, decât înspre distracțiile acestei lumi. Apără-ne de influențele lumești care ne amenință zilnic experiența spirituală.
 10. Tată, fie ca voia Ta și nu a noastră să se facă în viețile noastre și în biserică. Fă-ne umili, gata de a învăța și doritori să primim planurile Tale.
 11. Te rugăm să ne conduci pe fiecare dintre noi să ne răstignim eul personal și să trăim prin puterea lui Isus. Te rugăm în special să conduci tinerii să-și predea întreaga viată în slujba Ta.
 12. Doamne, Te rugăm să ridici conducători spirituali și smeriți care să reflecte în cuvinte și fapte caracterul lui Hristos. Arată-ne cum să susținem conducătorii în rugăciune, încurajări și slujire din suflet.
 13. Fie ca biserica Ta să proclame cele trei solii îngerești din Apocalips 14 în totalitate și cu credincioșie. Dă-ne înțelepciune să așezăm neprihănirea lui Hristos în centrul acestor mesaje.
 14. Te rugăm să binecuvântezi eforturile noastre de a înființa ”centre de influență” în orașele mari ale lumii. Dă-ne ochi să vedem nevoile reale în fiecare oraș. Dă-ne creativitate să împlinim aceste nevoi. Arată-ne cum să conducem alți oameni la Cuvântul Tău în dragoste.
 15. Doamne, Te rugăm pentru redeșteptare și reformă în viețile noastre, în familii, biserică și localitate. Începe prin a ne schimba inima astfel încât harul Tău să curgă prin noi spre alții.
 16. Doamne Te rugăm să inspiri adventiștii de ziua a 7-a din toată lumea să se roage ca niciodată înainte. Împreună cerem revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt. Cerem împlinirea făgăduinței din Ioel 2, Osea 6 și Fapte 2.
 17. Te rugăm să protejezi tinerii de ispitele lumești. Întoarce-i către Isus și ajută-i să dedice timp zilnic pentru rugăciune și studiul biblic.
 18. Tată, Te rugăm să ne înveți cum să împărțim Pâinea Vieții cu alții. Când suntem slabi, dă-ne puterea Ta. Când ne este frică, dă-ne curajul Tău.
 19. Ne rugăm pentru a ne îndrepta din nou atenția spre studiul cărților Daniel, Apocalipsa și alte profeții. Te rugăm să dai membrilor bisericii speranță puternică privind viitorul și o înțelegere clară a conflictului dintre Hristos și Satan.
 20. Doamne, învață-ne să studiem Cuvântul Tău în fiecare zi pentru noi înșine.. Inspiră cât mai mulți membri să participe în programul „Crede în profeții Lui”, citind Biblia și Spiritul Profeției împreună ca biserică mondială.
 21. Ajută-ne pe fiecare dintre noi să prețuim și să căutăm înțelepciunea inspirată dată bisericii prin scrierile Spiritului Profetic. Fie ca aceste sfaturi să ne conducă la o cunoaștere mai profundă a  Cuvântului Tău, Biblia.
 22. Doamne, arată-ne cum să predăm viețile noastre cu totul Ție. Fă-ne una cu Hristos. Unește-ne în proclamarea ultimei chemări pentru lume.
 23. Doamne, ai binecuvântat biserica noastră cu o înțelegere extraordinară a adevărului biblic. Ajută-ne să îl împărtășim cu smerenie și bucurie celor din jurul nostru.
 24. Tată, Te rugăm să binecuvântezi eforturile grupelor mici și al bisericilor din case în toată lumea. Te rugăm să ridici mai mulți membri credincioși care să mărturisească în jur despre Isus și despre caracterul Său frumos.
 25. Doamne, învață-ne cum să proclamăm punctele fundamentale ale credinței noastre cu claritate, creativitate și cu autenticitate biblică. Fie ca dragostea lui Hristos să fie miezul a tot ceea ce credem.
 26. Te rugăm ajută familiile noastre să dea pe față iubirea Ta în cămin și în jur. Te rugăm să aduci armonie în casele noastre, să vindeci relațiile destrămate, să aperi de abuz pe cei vulnerabili și să descoperi puterea Ta sfințitoare în situații  ce par fără speranță.
 27. Doamne, Te rugăm pentru miile de pionieri ai Misiunii Globale, care plantează biserici în zone albe. Mulți dintre ei lucrează singuri sau în situații dificile. De aceea ne rugăm pentru siguranța lor, pentru înțelepciune și succes.
 28. Binecuvântează eforturile Rețelei Profesioniștilor Adventiști. Dă-le ocazii divine pentru a învăța pe cei educați și elita din zonele urbane ale lumii.
 29. Cerem ocrotire specială pentru membrii bisericii care sunt hărțuiți zilnic și a căror libertate este amenințată din cauza credinței lor. Te rugăm să le dai curaj și înțelepciune. Fie ca și noi să fim inspirați să trăim ca martori  ai Tăi într-o lume care nu Te cunoaște.
 30. Fie ca fiecare adventist de ziua a 7-a să înțeleagă viziunea implicării totale a membrilor. Fie ca fiecare dintre noi să devină activ în mărturie personală, în grupe mici sau în evanghelizări publice.
 31. Te rugăm să trimiți Duhul Sfânt pentru a pregăti inimile ascultătorilor Radioului Mondial Adventist, în special în marile metropole ale lumii. Fie ca membrii bisericii să fie credincioși în a învăța pe cei care Te caută.
 32. Binecuvântă colaborarea dintre organizația bisericii și instituțiile adventiste în marea lucrare de evanghelizare. Fie ca slujitorii Tăi să lucreze împreună cu dragoste unii pentru alții și pentru Tine.
 33. Doamne, Te rugăm să ne arăți cum să trimitem mai multă literatură (tipărită și electronică) plină cu adevărul Tău, în localitățile unde locuim. Ridică evangheliști cu literatură, studenți voluntari, autori, specialiști media și susținători financiari pentru a răspândi cuvinte dătătoare de viață și speranță.
 34. Ne rugăm pentru o largă distribuire a studiilor biblice, broșuri și cărți cum ar fi Calea către Hristos. Fie ca aceste materiale să planteze sămânța adevărului în inimile oamenilor și să-i conducă să studieze Cuvântul lui Dumnezeu.
 35. Fie ca membrii, pastorii și conducătorii din toată lumea să se hrănească cu Cuvântul lui Dumnezeu in fiecare zi. Fie ca și noi să Te căutăm zilnic prin rugăciune personală. Adu-ne aminte că, fără Tine noi nu putem face nimic.
 36. Doamne, fă-ne doritori să Te urmăm în fiecare aspect al vieții. Arată-ne care este următorul pas pe care trebuie să-l facem in ascultare de Tine. Umple viețile noastre cu puterea Ta.
 37. Te rugăm să reînsuflețești prezența la Școala de Sabat din toată lumea. Condu membrii și vizitatorii să experimenteze o părtășie, o misiune și un studiu biblic care să le schimbe viața.
 38. Te rugăm întărește departamentele de misiune al fiecărei biserici locale, cum ar fi Misiunea femeii, Școala de Sabat si lucrarea personală, Exploratori și Licurici. Arată-ne cum să fim mâinile și picioarele Tale pentru alții.
 39. Doamne, fă ca o redeșteptare puternică a evlaviei de altă dată să cuprindă biserica Ta în aceste zile de pe urmă. Ajută-ne să stăm de partea adevărului chiar de s-ar nărui cerul.
 40. Te rugăm să binecuvântezi misiunea media adventistă, inclusiv misiunea pe rețele de socializare. Ajută-ne să tindem spre perfecțiune în timp ce ajungem cu evanghelia veșnică la oamenii secolului 21.
 41. Doamne, dă-ne un simțământ de uimire și recunoștință pe măsură ce contemplăm lumea pe care ai creat-o. Fie ca să onorăm cu credincioșie adevărul biblic despre creație și să învățam tinerii să simtă puterea si dragostea Ta când privesc natura.
 42. Doamne, învață-ne să urmăm exemplul altruist al Domnului Hristos, împlinind nevoile zilnice ale oamenilor din jurul nostru. Pregătește-ne să lucrăm ca misionari medicali, voluntari în zona unde suntem și ca prieteni ai celor nevoiași.
 43. Arată-ne cum să împlinim nevoile practice și spirituale ale refugiaților. Fie ca biserica noastră să fie cunoscută pentru iubirea față de toți oamenii, indiferent cine sunt și de unde vin.
 44. Ne rugăm în mod special pentru refugiații din țările unde Evanghelia este interzisă. Pe măsură ce nevoile lor sunt împlinite și sunt conduși să Te cunoască, Te rugăm să deschizi uși ca ei să se poată întoarce în țara lor și să împărtășească altora iubirea lui Dumnezeu.
 45. Tată, Te rugăm să ne dai un simțământ de urgentă sporit in lucrarea noastră pentru Tine. Ajută-ne să trăim cu speranța zilnică în iminenta revenire a lui Isus pentru a reface toate lucrurile.
 46. Doamne, Te rugăm să binecuvântezi lucrarea educatorilor adventiști din lumea întreagă. Întărește profesorii, părinții, liderii de tineret și instructorii Școlii de Sabat, pentru că aceștia pregătesc o generație de tineri pentru serviciul Tău.
 47. Cerem să binecuvântezi lucrarea departamentului pentru persoanele cu nevoi speciale. Dă-ne compasiune pentru cei care nu aud sau nu văd și pentru cei care au nevoi fizice și mintale.
 48. Îți cerem să ridici misionari medicali care să meargă și să planteze biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cadrul celor 11 țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Est.
 49. Îți cerem să ridici tineri care să planteze biserici pentru cele 750 de grupuri etnice din cele 13 țări ale Diviziunii Euro-Asia.
 50. Te rugăm să scoți misionari urbani care să planteze noi biserici pentru cele 806 grupuri etnice din cele 20 de țări din cadrul Diviziunii Inter-Europene.
 51. Îți cerem să ridici o armată de lucrători misionari care să planteze noi biserici printre cele 948 grupuri etnice din cele 38 de țări ale Diviziunii Inter-Americane.
 52. Te rugăm să ridici martiri gata să lucreze pentru cele 746 de grupuri etnice din cele 20 de țări ale Uniunii Orientului Mijlociu și Africii de Nord.
 53. Ne rugăm ca liderii de afaceri adventiști să dea mărturie despre iubirea lui Hristos celor 691 grupuri etnice din cele 8 țări ale Diviziunii Asia-Pacificul de Nord.
 54. Îți cerem să pregătești tineri profesioniști care să planteze biserici pentru cele 789 grupuri etnice din cele 9 țări ale Diviziunii Nord Americane.
 55. Îți cerem să creezi ocazii pentru pregătirea de misionari plantatori de biserici pentru cele 676 grupuri etnice din cele 9 țări ale Diviziunii Sud Americane.
 56. Ne rugăm pentru cele 541 grupuri etnice din cele 18 țări ale Diviziunii Africa de Sud – Oceanul Indian.
 57. Ne rugăm ca Dumnezeu să pregătească voluntari care să slujească cele 70 grupuri etnice din câmpul misionar israelit.
 58. Ne rugăm ca Dumnezeu să cheme pe profesorii și educatorii pensionari, pentru a sluji celor 2566 de grupuri etnice din cele 14 țări din Diviziunea Asia – Pacificul de Sud.
 59. Îți cerem să ridici oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 2.568 de grupuri etnice din cele 4 țări ale Diviziunii Asiei de Sud.
 60. Îți cerem să ridici oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 893 grupuri etnice din cele 25 de țări ale Diviziunii Trans-Europene.
 61. Îți cerem să ridici asistenți medicali și medici care să planteze noi biserici printre cele 1.978 grupuri etnice din cele 22 de țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Vest.
 62. Îți cerem ca să ridici tineri care să facă ucenici în cele 1.459 grupuri etnice din cele 20 de țări ale Diviziunii Pacificul de Sud.
 63. Cerem înțelepciune ca să știm cum să  abordăm oamenii cu  o cultură sculară care nu au nici un interes față de nici un fel de religie. Fie ca Duhul Sfânt să doboare zidurile care înconjoară inimile lor.
 64. Doamne, arată-ne cum să împărtășim Evanghelia printre grupurile de musulmani. Ne rugăm ca ei să audă și să răspundă ofertei harului Tău.
 65. Ne rugăm pentru grupuri de oameni din Asia, inclusiv budiști și hinduși. Mulți dintre ei nu au auzit niciodată despre Isus. Dă-ne o înțelepciune specială ca să înțelegem nevoile lor și să le atingem inimile.
 66. Binecuvântează-ne când încercăm să ajungem la oameni înrobiți de închinarea la duhuri, idolatrie și credințe animiste (credința în existența unor duhuri ale obiectelor, ale plantelor, ale vietăților, etc. ) Ajută-ne să înțelegem viziunea lor asupra lumii și să le facem cunoștință cu un Mântuitor personal.
 67. Doamne, dă-ne izbândă pentru a duce Evanghelia în fereastra 10/40, o parte a lumii cu atât de puțină influență creștină. Deschide inimi pentru a primi vestea cea bună despre Isus. Fie ca oamenii să vadă dragostea Ta în viețile noastre.

Traducere: Alina Dica

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *