ZIUA 1: ULEIUL DE UNGERE

0

Iată ce plăcut şi ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. (PSALMII 133:1,2)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

Laudă

 • Doamne, Te lăudăm pentru făgăduința Duhului Tău cel Sfânt
 • Te lăudăm fiindcă Duhul Tău este dat tuturor celor care Îl cer
 • Mulțumim pentru că Duhul Sfânt poate să aducă unitate în mijlocul membrilor bisericii

Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Doamne, arată-ne ce păcate avem nevoie să mărturisim în inimile noastre. Cerem biruința Ta asupra acestor păcate.
 • Iartă-ne când nu ne deschidem inimile cu totul la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Iartă-ne pentru că nu am trăit și lucrat totdeauna în unitate cu alții.

 Cereri și mijlociri

 • Tată Ceresc, ajută-ne să ne vedem nevoia după Duhul Sfânt. Fie ca Duhul Tău să ne conducă în tot adevărul (Ioan 16:13).
 • Fie ca să avem inimi smerite, astfel încât să ”urmărim pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul”(Evrei 12:14).
 • Te rugăm să ne dai Duhul cel Sfânt care să ne învețe toate lucrurile și să ne aducă aminte tot ceea ce Tu ne-ai spus (Ioan 14:26).
 • Doamne, fie ca Duhul Tău cel Sfânt să ne ajute în slăbiciunile noastre și să ne învețe cum să ne rugăm (Romani 8:26).
 • Doamne, fie ca biserica noastră să Îl înalțe pe Hristos, pe El crucificat și revenirea Sa. Pune-ne în suflet o povară pentru sufletele pierdute.
 • Te rugăm să binecuvântezi lucrările de evanghelizare din lumea întreagă, pentru anul care vine. Ne rugăm în mod special pentru programul  ”Implicarea totală a membrilor” în Japonia, Zambia și Filipine
 • Ne rugăm pentru o reînviorare spirituală în mijlocul tinerilor adventiști care frecventează liceele și universitățile de stat, din lumea întreagă. Fie ca ei să devină niște ambasadori plini de viață pentru Hristos
 • Doamne, Te rugăm să binecuvântezi lucrarea departamentului ”Misiunea Adventistă”. Dă lucrătorilor înțelepciune, pentru a coordona plantarea de biserici în lumea întreagă și pentru a găsi fonduri pentru a trimite misionari pionieri în zone albe din toată lumea.
 • Binecuvântează membrii credincioși ai bisericii care susțin lucrarea Ta, prin donațiile lor mici sau mari. Te rugăm să inspiri pe fiecare dintre noi să dăm din inimă și să experimentăm binecuvântările unei administrări făcute cu credincioșie.
 • Te rugăm să binecuvântezi eforturile departamentului ”Capelani adventiști” pentru a instrui capelanii și voluntarii în misiunea pe care o au în închisori, spitale, armată, școli, etc.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca ei sa permită Duhului Sfânt sa lucreze în viețile lor.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici

Mulțumiri

 • Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat așa de multe făgăduințe cu privire la Duhul Tău cel Sfânt
 • Mulțumim pentru făgăduința Ta din Luca 11:13: ”Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”
 • Îți mulțumim că Duhul Tău cel Sfânt ne conduce în tot adevărul

SUGESTII DE CÂNTĂRI

”O, Spirit Sfânt!” -142; ”Spirit Sfânt, ce dai putere”- 147; ”Tot mai aproape”- 347; ”Niciunde fără Tine – 367; ”Cu pași de rugă” – 636.


DEVOȚIONAL

Uleiul de ungere

Iată ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună. Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui. (PSALM 133:1,2)

Uleiul cu care erau unși preoții este simbolul Duhului Sfânt. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt, Singurul care poate aduce unitate în biserica noastră, pentru a reuși astfel in eforturile noastre misionare.

Viața noastră trebuie să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Trebuie să avem o cunoaștere personală a lui  Hristos. Numai atunci putem să-L reprezentăm bine în faţa lumii.  Oriunde am fi, ar trebui să lăsăm lumina noastră să strălucească în fapte bune spre slava lui Dumnezeu. Acesta este cea mai mare și mai importantă lucrare a vieţii noastre. Aceia care sunt cu adevărat sub influența Duhului Sfânt, vor descoperi lumii puterea Sa prin punerea în aplicare a principiilor veșnice ale adevărului. Ei vor arăta ca uleiul sfânt este golit din cele două ramuri de măslin în încăperile templului sufletului. Cuvintele lor vor fi îmbibate cu puterea Duhului Sfânt pentru a înmuia și a supune inima. Va fi evident că toate cuvintele spuse de ei sunt duh și viață. (Reflecting Christ, p. 130)

Cel care îşi simte slăbiciunea şi se luptă cu Dumnezeu, aşa cum a făcut Iacov, şi, ca şi acest slujitor din vechime, strigă: „Nu te las să pleci până când nu mă vei binecuvânta” va putea porni având ungerea proaspătă a Duhului Sfânt. Atmosfera cerului îl va înconjura. Influenţa lui va fi o forţă pozitivă în favoarea religiei lui Hristos… (Lucrarea misionară medicală, p. 203)

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

Să căutăm să creştem în cunoaşterea adevărului, dând toată lauda şi gloria Aceluia care este una cu Tatăl. Să căutăm cu cea mai mare râvnă ungerea cerească, Duhul Sfânt. Să ne străduim să avem un creştinism curat şi care se dezvoltă, creşte, pentru ca în curţile cereşti să putem fi declaraţi, în cele din urmă, desăvârşiţi în Hristos. (Reflecting Christ, p. 219)

Trebuie să aibă loc un schimb între a primi şi a da altora. Aceasta ne uneşte ca împreună lucrători cu Dumnezeu. Aceasta este lucrarea întregii vieţi a creştinului. Cel care-şi va pierde viaţa o va afla.

Capacitatea de a primi uleiul sfânt din cei doi măslini este sporită pe măsură ce primitorul revarsă din sine uleiul acela sfânt în cuvânt şi faptă pentru a satisface nevoile altor suflete. O scumpă şi satisfăcătoare lucrare este aceea de a primi fără încetare şi a da mai departe fără încetare.

Avem nevoie şi trebuie să avem provizii proaspete în fiecare zi. Şi cât de multe suflete putem ajuta comunicând cu ele. Tot cerul aşteaptă canale prin care să poată turna uleiul sfânt, pentru a fi o bucurie şi o binecuvântare pentru alţii. Dacă se face una cu Hristos, nu mă tem că cineva va face o lucrare greşită. Dacă El rămâne cu noi, noi vom lucra fără încetare şi trainic, aşa încât lucrarea noastră să rămână. Plinătatea divină va curge prin unelte omeneşti consacrate pentru a fi dată mai departe altora. (Mărturii pentru comunitate vol.6, p.116, 117)

 Când Duhul Sfânt va lua în stăpânire mintea membrilor bisericii noastre, se va vedea în comunitățile noastre un standard mult mai înalt în vorbire, slujire, și spiritualitate, decât se vede acum. Membrii bisericii vor fi înviorați de apa vieții, iar lucrătorii care lucrează sub un singur conducător, care este chiar Hristos, îl vor descoperi pe Mântuitorul în spirit, în cuvânt, în faptă și se vor încuraja unul pe altul să înainteze cu grăbire în măreața lucrare care este la încheierea ei, în care s-au angajat. Se va vedea o creștere sănătoasă a unității și dragostei, care vor aduce mărturie lumii că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru a-i mântui pe păcătoși. Adevărul divin va fi înălțat; și, pe măsură ce acesta strălucește ca o lampă care arde, noi îl vom înțelege tot mai clar. (Sfaturi pentru Biserică, p.100)

Ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ și Dumnezeu îi invită pe toți să înalțe stindardul care poartă inscripția: „Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. El cheamă pe poporul Său să lucreze în armonie desăvârșită. El invită pe cei angajați în lucrarea noastră medicală să se unească cu cei ce propovăduiesc Cuvântul; El îi invită să conlucreze cu lucrătorii misionari medicali, iar biserica să ia asupra ei lucrarea care i-a fost încredințată, ținând sus stindardul adevăratei reforme în câmpul lor, lăsând pe lucrătorii formați și cu experiență să înainteze în câmpuri noi. Nu trebuie să fie rostit nici un cuvânt care ar descuraja pe cineva, deoarece acesta întristează inima lui Hristos și face o foarte mare plăcere vrăjmașului. Toți au nevoie să fie botezați cu Duhul Sfânt; toți trebuie să se rețină de la mustrări dezonorante și să se apropie de Hristos pentru a putea aprecia răspunderea grea pe care o au cei care sunt împreună lucrători cu El. „Strângeți rândurile; strângeți rândurile” sunt cuvintele divinului nostru învățător. Unirea este putere; dezbinarea este slăbiciune și înfrângere. (Sfaturi pentru sănătate p. 517, 518)

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *