Ziua 10: Hristos reflectat în vecinătate

0

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.  Faptele 1:8

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul tău de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru ca El este bunătate, generozitate, gingășie
 • Laudă pe Dumnezeu pentru ca te-a ales să atingi sufletele însetate după Apa Vieții

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate e nevoie să le mărturisești deschis și pe care ai nevoie să le  mărturisești în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Roagă-te sa fii iertat pentru momentele când ți-a fost rușine să împărtășești altora credința ta. Cere lui Dumnezeu să-ți dea curaj și dragoste prin Hristos care locuiește in inima ta
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri(aproximativ 35 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să îți pună pe inimă povara pentru suflete și dragoste pentru copiii Săi pierduți.
 • Cere lui Dumnezeu să pună în inima vecinilor tăi foame și sete după Hristos.
 • Cere Domnului să te umple cu Duhul Sfânt și să te învețe cum să atingi inima vecinilor tăi prin fapte de iubire, slujind nevoilor lor, câștigându-le încrederea și invitându-i să urmeze pe Isus.
 • Roagă-te să experimentezi bucuria de a-L mărturisi pe Hristos
 • Roagă-te să ai un caracter plăcut, asemenea lui Hristos, care să atragă oamenii la Isus
 • Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să îndrepți atenția oamenilor spre Isus și nu spre tine.
 • Roagă-te ca literatura creștină să fie folosită din ce în ce mai mult de către toți membrii bisericii și pentru un accent sporit asupra evanghelizării prin literatură, atât tipărită cât și în format electronic.
 • Roagă-te pentru reînnoirea accentului pus pe importanța participării la Școala de Sabat care se concentrează pe misiune, părtășie studiul Bibliei și implicarea în activitățile în folosul localității unde locuiți.
 • Roagă-te să se pună mai mult accentul pe activitățile grupelor mici, astfel încât toți membrii bisericii să participe prin mărturie personală și proclamarea marelui adevăr prezent al lui Dumnezeu în aceste zile din urmă.
 • Roagă-te ca liderii bisericii (pastorul local, precum și conducătorii de la conferință, uniune, diviziune și Conferința Generală)  să poată fi buni martori ai lui Dumnezeu pentru vecinii lor.
 • Misiunea în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Inter-Europeana și orașele în care au ales să lucreze: Geneva, Praga, Viena. Pune de asemenea înaintea Domnului  Uniunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord cu cele 43 de orașe în care plănuiesc să intre în următorii patru-cinci ani. Roagă-te pentru membrii care lucrează în aceste orașe.
 • Cere lui Dumnezeu să ai îndrăzneala de a-L mărturisi în orice împrejurare
 • Roagă-te pentru intensificarea activității bisericii de evanghelizare prin mass-media, care să ducă la o acțiune integrată de mărturisire a Evangheliei în lumea întreagă.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale.

Mulțumire  (aproximativ 10 minute )

 • Mulțumește lui Dumnezeu că lucrează în viețile familiei, prietenilor și vecinilor tăi
 • Mulțumește lui Dumnezeu că are oameni în fiecare oraș care privesc cu dor spre Cer.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că lucrează în inimile tuturor celor pentru care te-ai rugat în aceste zece zile.si-a

Imnuri sugerate

             Aș vrea să duc în lume pacea Ta – 439; Este soare azi în viața mea – 405; De  zici: Iubesc pe Dumnezeu – 377; Iubirea lui Hristos ne-a adunat – 429; Voi servi degrabă-acum ieșiți – 426.

 


 

 

 Hristos reflectat în vecinătate

 

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.  Faptele  1:8

Copiii lui Dumnezeu sunt chemaţi să fie reprezentanţi ai Domnului Hristos, pentru a înfăţişa tuturor bunătatea şi mila lui Dumnezeu. După cum Domnul Hristos ne-a descoperit adevăratul caracter al Tatălui, tot astfel şi noi trebuie să descoperim pe Domnul Hristos unei lumi care nu cunoaşte iubirea Lui plină de milă şi bunătate. “Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume”, spunea Domnul Hristos, “aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume”. “Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis” (Ioan 17,18,23). Apostolul Pavel spune ucenicilor Domnului Hristos: “Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos” cunoscută şi citită de toţi oamenii” (2 Corinteni 3,3,2). Prin fiecare dintre copiii Săi Domnul Hristos trimite câte o epistolă lumii. Dacă eşti urmaş al Domnului Hristos, atunci prin tine El trimite o epistolă familiei, localităţii şi străzii unde locuieşti. Domnul Hristos locuind în tine doreşte să vorbească inimilor acelora care nu-L cunosc. Poate că ei nu citesc Sfânta Scriptură sau n-au ajuns să audă vocea Lui care le vorbeşte de pe paginile ei; poate ei nu văd dragostea lui Dumnezeu manifestată în lucrările Sale. Dar dacă eşti un adevărat reprezentant al Domnului Hristos, atunci este posibil ca prin tine ei să poată fi conduşi să înţeleagă ceva din bunătatea Lui şi să fie câştigaţi ca să-L iubească şi să-I slujească. (Calea către Hristos, p. 115)

Vizitaţi-i pe semenii voştri şi arătaţi-le  interes pentru mântuirea sufletelor lor. Treziţi la acţiune toată energia spirituală. Spuneţi acelora pe care îi vizitaţi că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Domnul Isus Hristos va deschide uşa inimilor lor şi va face asupra minţii lor impresii de durată.   Chiar şi atunci când sunt angajaţi în ocupaţiile lor zilnice, copiii lui Dumnezeu îi pot conduce pe oameni la Hristos. Şi în timp ce fac acest lucru, ei au asigurarea cea preţioasă, că Mântuitorul este aproape de ei. Ei nu trebuie să creadă că sunt lăsaţi să depindă doar de puterea lor slabă. Domnul Hristos le va da cuvintele pe care trebuie să le rostească, care vor revigora, încuraja şi întări bietele suflete care se zbat în întuneric. Propria lor credinţă va fi întărită pe măsură ce îşi dau seama că făgăduinţa Mântuitorului se împlineşte. Nu doar că sunt o binecuvântare pentru alţii, dar lucrarea pe care o fac pentru Hristos le va aduce binecuvântări.( Sfaturi pentru Biserică, p.62)

Influenta ta atinge sufletul; tu nu poți atinge o singura coardă a sufletului fără a provoca o vibrație care se transmite la Dumnezeu… Este datoria ta să fii creștin în cel mai înalt sens al cuvântului – « asemenea cu Hristos ». Prin legături nevăzute mintea ta este atrasă către alte minți cu care vii în contact și  dacă ești în legătură permanentă cu Dumnezeu, poți lăsa impresii care te vor face o mireasma de viață spre viață. Dar dacă ești egoist, mândru, lumesc, oricare ar fi poziția ta socială, oricare ar fi experiența ta, sau cât de multe știi, daca nu ai pe buzele tale legea bunătății, dacă parfumul dulce al iubirii nu izvorăște  din inima ta, nu poți face nimic din ceea ce trebuia făcut.(My life today, p.178)

Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” şi urăşte pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubeşte pe fratele său pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său. (1 Ioan 4:20,21)

Cuvintele sincere și adevărate, spuse cu simplitate de către o soră, un frate sau un prieten, au puterea de a deschide ușa inimilor care au  nevoie de mireasma plăcută a vorbirii asemenea lui Hristos și de simpla și delicata atingere a spiritului iubirii lui Hristos.(My life today, p.178)

Peste tot în jurul nostru se aude plânsul durerilor lumii. În fiecare parte sunt oameni în nevoie și descurajați. Este datoria noastră să ajutăm la calmarea și ușurarea poverilor și  mizeriilor vieții. Numai iubirea lui Hristos poate satisface nevoile sufletului. Dacă Hristos locuiește în noi, inimile noastre vor fi pline de milă divină. Atunci fântânile sigilate ale iubirii arzătoare, asemenea iubirii Domnului Hristos, vor fi desigilate.(Fii si fiice ale lui Dumnezeu, p.151)

Oh, ce raze de blândeţe şi frumuseţe străluceau în jur în viaţa de zi cu zi a Mântuitorului nostru! Ce dulceaţă răspândea numai prezenţa Sa! Acelaşi spirit va fi descoperit şi în copiii Săi. Cei în a căror inimă locuieşte Hristos vor fi înconjuraţi de o atmosferă divină. Hainele lor albe vor fi înmiresmate cu parfumul grădinii lui Dumnezeu. Feţele lor vor reflecta lumină din lumina Lui, netezind cărarea pentru cei obosiți și care se împiedică pe cale. (Căminul adventist, p.424)

 

Întrebări pentru meditație personală

 1. Dorești tu să fii umplut cu iubirea și mila lui Hristos pentru o lume muribundă?
 2. Care ar fi câteva căi practice prin care poți da mărturie despre Isus în cartierul tău?

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *