Cereri de rugăciune ale bisericii mondiale

1
 • Doamne, Te rugăm să lași ca o redeșteptare puternică a evlaviei de altă dată să cuprindă biserica Ta în aceste zile ale sfârșitului. Fie ca noi să stăm de partea adevărului chiar dacă ar cădea cerurile.
 • Ne rugăm pentru libertatea religioasă și libertatea de conștiință în întreaga lume. Doamne, Te rugăm să deschizi uși pentru proclamarea Cuvântului Tău.
 • Doamne, fie ca biserica Ta mondială să accepte chemarea de a vesti pe scară largă soliile celor trei îngeri la fiecare națiune și limbă. Arată-ne cum să centrăm toate aceste învățături pe dragostea și neprihănirea lui Hristos.
 • Doamne, fie ca adventiștii din întreaga lume să declare “Voi merge” și să accepte chemarea de a Te sluji și de a proclama vestea bună a mântuirii.
 • Ne rugăm pentru înțelepciune pentru a căuta, înțelege și urma Biblia sfântă a lui Dumnezeu. Învață-ne să împărtășim altora corect și cu credincioșie cuvintele adevărului.
 • Doamne, Te rugăm să ne reînnoiești aprecierea pentru învățătura divină găsită în scrierile inspirate ale lui Ellen White.
 • Ne rugăm pentru ca ploaia târzie a Duhului Sfânt să ne dea putere în mărturia noastră și să ne împuternicească să terminăm lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o de făcut înainte de a Doua Venire.
 • Doamne, ne rugăm pentru vindecarea și mila Ta în zonele puternic afectate de COVID-19.
 • Ne rugăm pentru ca profesioniștii din domeniul medical, oamenii de știință, liderii guvernamentali și oficialii din domeniul sănătății publice să aibă înțelepciune pentru numeroasele decizii pe care trebuie să le ia.
 • Ne rugăm ca adventiștii din întreaga lume să ofere ajutor practic și încurajare celor care suferă. Dă-ne curaj, creativitate și un spirit altruist atunci când vecinii noștri au cea mai mare nevoie de noi.
 • Ne rugăm pentru cei care sunt afectați financiar de pierderea locurilor de muncă și de carantină.
 • Doamne, Te rugăm arată-le membrilor bisericii cum să-i ajute pe cei care se luptă cu probleme de sănătate mintală sau cu izolare.
 • Ne rugăm ca pastorii și bisericile să găsească modalități de a păstra legătura cu membrii bisericii în timpul carantinelor. Doamne, Te rugăm să strângi biserica Ta laolaltă în închinare și slujire.
 • Ne rugăm pentru o redeșteptare spirituală în rândul tinerilor adventiști de ziua a șaptea care frecventează colegiile și universitățile din întreaga lume. Fie ca ei să devină ambasadori plini de viață pentru Hristos.
 • Ne rugăm pentru cei 69% din populația pământului care nu au primit o prezentare clară a lui Isus.
 • Ne rugăm pentru cele 62 de milioane de oameni din cele 28 de orașe din fosta Uniune Sovietică (Divizia Euro-Asia) la care s-a ajuns cel mai puțin.
 • Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice misionari curajoși care să dorească să lucreze în cele 746 de grupuri etnice din cele 20 de țări din Orientul Mijlociu.
 • Ne rugăm pentru un val puternic de adventiști care Îl vor sluji pe Dumnezeu iubindu-i pe alții și împărtășind Cuvântul Tău oamenilor din alte culturi și religii.
 • Doamne, Te rugăm să ridici studenți valdenzi moderni care sunt dispuși să Te slujească în locuri dificile.
 • Ne rugăm pentru membrii adventiști care se confruntă cu persecuția sau închisoarea din cauza convingerilor lor.
 • Ne rugăm pentru ca 202 milioane de oameni din cele 41 de orașe din Diviziunea Asia de Sud-Pacific la care s-a ajuns cel mai puțin să-L cunoască pe Isus.
 • Ne rugăm pentru Departamentul Școala de Sabat / Lucrare Personală al fiecărei biserici locale care caută să împlinească planul lui Dumnezeu și ajung la cei din localitățile lor cu slujire iubitoare, studii biblice și mărturie personală.
 • Ne rugăm pentru Agenția de Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA), care răspunde nevoilor practice din întreaga lume.
 • Ne rugăm pentru cele 16 milioane de oameni din cele 6 orașe din Diviziunea Pacificului de Sud la care s-a ajuns cel mai puțin.
 • Ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să ne ajute să știm cum să ajungem la 406 milioane de oameni din cele 105 orașe din Diviziunea Asiei Pacificului de Nord la care s-a ajuns cel mai puțin.
 • Doamne, Te rugăm să binecuvântezi Departamentul Capelanilor Adventiști care mobilizează capelanii și membrii interesați pentru a sluji celor aflați în închisoare.
 • Doamne, ne rugăm pentru instructorii Școlii de Sabat. Te rugăm să-i faci să înțeleagă cât de importantă este lucrarea lor pentru copiii noștri.
 • Doamne, căutăm călăuzirea Ta pentru numeroasele Centre de influență, programe de sănătate și familie și cluburi de exploratori din întreaga lume.
 • Ne rugăm ca Tu să ne ajuți să iubim, să hrănim și să instruim noii membri și vizitatori ai bisericii.
 • Doamne, Te rugăm să ne arăți cum să trimitem mai multă literatură (tipărită și electronică) plină de adevăr, în localitățile noastre. Ne rugăm ca oamenii să o citească și ca Duhul Sfânt să îi convingă de adevărul biblic.
 • Doamne, cerem protecția Ta pentru misionarii care lucrează în locuri periculoase.
 • Te rugăm să ridici evangheliști literari, studenți voluntari, autori, specialiști media și susținători financiari pentru a răspândi cuvinte de speranță și viață.
 • Ne rugăm pentru școlile adventiste, pentru elevii și profesorii din întreaga lume. Fie ca aceste școli să predea cu credincioșie adevărul biblic și să-i conducă pe tineri spre misiune, slujire și o relație mântuitoare cu Hristos.
 • Doamne, dă-ne înțelepciunea de a ajunge la culturile seculare care nu sunt interesate de religie. Fă ca Duhul Tău cel Sfânt să dărâme zidurile care înconjoară inimile seculare.
 • Binecuvântează-ne în timp ce ne apropiem de oamenii înrobiți de închinarea la spirite, idolatrie și credințe animiste. Ajută-ne să înțelegem viziunea lor asupra lumii și să le prezentăm un Mântuitor personal.
 • Doamne, Te rugăm inspiră-i pe adventiștii de ziua a șaptea din întreaga lume să se roage ca niciodată înainte. Învață-ne să cerem împlinirea făgăduințelor Tale și să ne așteptăm ca Tu să muți munții din loc atunci când ne rugăm.
 • Ne rugăm pentru cele 541 de grupuri etnice din cele 18 țări ale Diviziunii Africa de Sud – Oceanul Indian. Te rugăm să-i conduci la adevărul biblic.
 • Arată-ne cum să răspundem nevoilor practice și spirituale ale refugiaților. Fie ca biserica noastră să fie cunoscută pentru dragostea față de toți oamenii, indiferent cine sunt sau de unde vin.
 • Te rugăm să ridici misionari urbani care să planteze biserici pentru cele 806 grupuri etnice din cele 20 de țări ale Diviziunii Inter-Europene.
 • Te rugăm să ridici o armată de lucrători care să planteze biserici pentru cele 948 de grupuri etnice din cele 38 de țări ale Diviziei Inter – Americane.
 • Te rugăm să ne înveți cum să proclamăm punctele fundamentale ale bisericii noastre cu claritate, creativitate și autenticitate biblică. Fie ca dragostea lui Isus să fie în centrul a tot ceea ce credem.
 • Doamne, Te rugăm să pregătești tineri pentru a planta biserici pentru cele 789 de grupuri etnice din cele 9 țări ale Diviziunii Nord-Americane.
 • Îți cerem să pregătești voluntari pentru a sluji cele 70 de grupuri etnice din Israel.
 • Te rugăm să ridici misionari medicali care să planteze biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cele 11 țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Est.
 • Te rugăm să ridici oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 2.568 de grupuri etnice din cele 4 țări ale Diviziunii Asia de Sud.
 • Te rugăm, fă ca familiile noastre să dezvăluie dragostea Ta în casele și localitățile noastre. Îți cerem să aduci armonie în cămine, să vindeci relațiile distruse, să protejezi pe cei vulnerabili de abuzuri și să descoperi puterea Ta sfințitoare în situații aparent fără speranță.
 • Te rugăm să ridici asistente medicale și doctori care să planteze noi biserici printre cele 1 978 de grupuri etnice din cele 22 de țări din Diviziunea Africa Centrală și de Vest.
 • Ne rugăm pentru cele 49 de milioane de oameni din cele 19 orașe din Diviziunea Trans-Europeană la care s-a ajuns cel mai puțin. .
 • Ne rugăm pentru copiii noștri. Te rugăm să le dai puterea de a sta cu îndrăzneală pentru Tine atunci când întâmpină obstacole și presiuni. Ajută-i să facă alegeri înțelepte și să stea pentru adevăr.
 • Învață-ne să urmăm exemplul altruist al lui Hristos prin satisfacerea nevoilor zilnice ale oamenilor din apropierea noastră. Înzestrează-ne pentru a sluji ca misionari medicali, voluntari și prieteni ai celor nevoiași.
 • Ne rugăm pentru liderii de tineret din întreaga lume care transmit cu credincioșie moștenirea noastră următoarei generații: identitate în Hristos, misiune ca adventiști de ziua a șaptea și conducere în biserica locală.
 • Ne rugăm pentru tinerii care trăiesc în pericol pentru Domnul în cadrul programelor Un An în Misiune și Misiunea Caleb.
 • Fie ca membrii bisericii noastre, pastorii și liderii din întreaga lume să se hrănească cu Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Fie ca și noi să Te căutăm zilnic în rugăciune personală. Amintește-ne că, fără Tine, nu putem face nimic.

Un comentariu

 1. Sorea Viorica

  Provocarea este mare si ne vedem atat de mici si atat de departe, dar ne trimite,totodata la Sursa puterii si pacii.O,de am gasi drumul si popasul la piciorul Crucii Domnului Isus! Amin,Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *