Cereri de rugăciune ale bisericii mondiale

0
 • Ne rugăm ca poporul lui Dumnezeu din întreaga lume să implore pe Domnul pentru călăuzirea Lui în a ne ajuta să experimentăm evlavia de la început pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul
 • Ne rugăm pentru libertatea religioasă și libertatea conștiinței în unele locuri foarte dificile din întreaga lume care întârzie proclamarea soliei zilelor din urmă pe întreg pământul.
 • Ne rugăm pentru acceptarea completă de către membrii bisericii din întreaga lume a chemării lui Dumnezeu pentru ca toți să vestească întreita solie îngerească din Apocalipsa 14: 6-12 și cel de al patrulea înger din Apocalipsa 18: 1-4 având neprihănirea lui Hristos la baza soliei celor trei îngeri.
 • Ne rugăm pentru un răspuns al membrilor bisericii din întreaga lume, care să spună „Voi merge” în vestirea Evangheliei veșnice a Domnului Hristos, împărtășind lumii vestea cea bună despre revenirea lui Hristos în curând.
 • Ne rugăm pentru o credință puternică în Biblie și o acceptare a ei ca Sfânt Cuvânt al lui Dumnezeu care să fie citită așa cum scrie și pentru un angajament de a urma uimitoarele învățături cerești de la Dumnezeu prin Spiritul Profeției sub forma scrierilor lui Ellen G White.
 • Ne rugăm pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt pentru încheierea lucrării lui Dumnezeu pentru punctul culminant al istoriei și a doua venire a Domnului Hristos.
 • Ne rugăm pentru țările care sunt puternic afectate de COVID-19.
 • Ne rugăm pentru cei care suferă de COVID-19 în localitatea dumneavoastră.
 • Ne rugăm pentru distribuirea vaccinului și a altor tratamente care pot ajuta la vindecarea de COVID-19
 • Ne rugăm ca factorii de decizie din guvernul fiecărei țări și din departamentul de sănătate să aibă înțelepciune în luarea deciziilor.
 • Ne rugăm pentru cei care sunt afectați financiar de carantine și pierderile de locuri de muncă.
 • Ne rugăm pentru persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală din cauza pandemiei și izolării.
 • Ne rugăm ca membrii bisericii să știe cum să arate că le pasă de cei care suferă.
 • Ne rugăm ca bisericile să fie impresionate cu idei despre cum să rămână în contact cu membrii bisericii.
 • Ne rugăm pentru modalități de a-i ajuta pe studenți în timp ce înfruntă dezamăgiri legate de lucrurile „normale” care nu se întâmplă în timpul anul școlar și atâtea restricții.
 • Ne rugăm pentru profesori, care trebuie să facă față schimbărilor constante în modul în care predau.
 • Ne rugăm pentru cei fără adăpost și pentru bisericile care se ocupă de ei.
 • Ne rugăm pentru familii să găsească modalități de a se apropia mai mult de Isus și unul de celălalt.
 • Ne rugăm pentru persoanele în vârstă care sunt deja singure și acum cu atât mai mult cu cât oamenii nu le pot vizita. Fie ca membrii bisericii să fie impresionați să-i sune și să țină legătura cu ele.
 • Ne rugăm pentru pastorii care se străduiesc să găsească modalități de a-și menține membrii bisericii conectați și trebuie să găsească diferite căi de a sluji adunării.
 • Ne rugăm pentru membrii adventiști care înfruntă persecuții sau închisoare din cauza convingerilor lor.
 • Ne rugăm pentru o renaștere spirituală în rândul tinerilor adventiști de ziua a șaptea care frecventează colegii și universități publice din întreaga lume. Fie ca ei să devină ambasadori plini de viață pentru Hristos.
 • Ne rugăm pentru cei 69% din populația pământului care nu au primit o prezentare clară a lui Isus.
 • Ne rugăm pentru cei 62 de milioane de oameni din cele 28 de orașe din fosta Uniune Sovietică (Diviziunea Euro-Asia) la care s-a ajuns cel mai puțin.
 • Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice misionari curajoși dispuși să lucreze printre cele 746 de grupuri etnice din cele 20 de țări din Orientul Mijlociu.
 • Ne rugăm pentru un val puternic de adventiști care vor sluji pe Dumnezeu iubind pe alții și împărtășind evanghelia oamenilor din alte culturi și religii.
 • Te rugăm să ridici studenți valdenzi moderni care sunt dispuși să-Ți slujească în locuri dificile.
 • Ne rugăm ca cei 202 de milioane de oameni din cele 41 de orașe din Diviziunea Asia de Sud-Pacific la care s-a ajuns cel mai puțin să-L cunoască pe Isus.
 • Ne rugăm pentru Departamentul Școala de Sabat / Lucrare Personală al fiecărei biserici locale care caută să împlinească planul lui Dumnezeu și ajung la cei din localitățile lor cu slujire iubitoare, studii biblice și mărturie personală.
 • Ne rugăm pentru Agenția de Dezvoltare , Refacere și Ajutor (ADRA), întrucât ei rezolvă nevoile practice din întreaga lume.
 • Ne rugăm pentru cei 16 milioane de oameni din cele 6 orașe din Diviziunea Pacificului de Sud la care s-a ajuns cel mai puțin
 • Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ajute să știm cum să ajungem la cei 406 de milioane de oameni din cele 105 orașe din Diviziunea Pacificului de Nord la care s-a ajuns cel mai puțin
 • Te rugăm să aduci binecuvântare în timp ce Departamentul Capelanilor Adventiști mobilizează capelanii și membrii interesați pentru a sluji celor aflați în închisoare.
 • Doamne, ne rugăm pentru instructorii Școlii de Sabat. Te rugăm să-i faci să înțeleagă cât de importantă este lucrarea lor pentru copiii noștri.
 • Doamne, căutăm îndrumarea Ta pentru numeroasele centre de influență, programe de sănătate și familie și cluburi de Exploratori din întreaga lume.
 • Ne rugăm ca Tu să ne ajuți să iubim și să creștem noi membri.
 • Doamne, Te rog să ne arăți cum să trimitem mai multă literatură (tipărită și electronică) plină de adevăr în localitățile noastre. Ne rugăm ca oamenii să o citească și ca Duhul Sfânt să-i convingă de adevărul biblic.
 • Doamne, cerem protecția Te asupra misionarilor care lucrează în locuri periculoase.
 • Te rugăm să ridici colportori, studenți voluntari, autori, specialiști în mass-media și susținători financiari pentru a răspândi cuvinte de speranță și viață.
 • Ne rugăm pentru școlile adventiste, elevi și profesori din întreaga lume. Fie ca aceste școli să învețe întotdeauna adevărul biblic și să-i conducă pe tineri în misiune și slujire.
 • Doamne, dă-ne înțelepciune pentru a ajunge la culturi seculare care nu au niciun interes pentru religie. Lasă Duhul Tu cel Sfânt să dărâme zidurile care înconjoară inimile seculare.
 • Binecuvântează-ne în timp ce căutăm să ajungem la oameni înrobiți de închinarea la duhuri, idolatrie și credințe animiste. Ajută-ne să înțelegem viziunea lor asupra lumii și să le facem cunoștință cu un Mântuitor personal.
 • Doamne, te rugăm să inspiri pe adventiștii de ziua a șaptea din întreaga lume să se roage ca niciodată. Să ne rugăm împreună pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt, așa cum este promisă în Ioel 2, Osea 6 și Faptele 2.
 • Ne rugăm pentru cele 541 de grupuri etnice din cele 18 țări ale Diviziunii Africa de Sud-Oceanul Indian. Te rugăm să-i conduci la adevărul biblic.
 • Arată-ne cum să venim în întâmpinarea nevoilor practice și spirituale ale refugiaților. Fie ca biserica noastră să fie cunoscută pentru dragostea noastră față de toți oamenii, indiferent de cine sunt sau de unde provin.
 • Ajută-ne să proclamăm cu credincioșie și pe deplin Întreita Solie Îngerească din  Apocalipsa 14. Toate învățăturile noastre  să fie concentrate asupra iubirii și neprihănirii Domnului Hristos.
 • Îți cerem să ridici misionari urbani pentru a planta biserici pentru cele 806 de grupuri etnice din cele 20 de țări ale Diviziunii Inter-Europene.
 • Te rugăm să ridici o armată de lucrători pentru a planta biserici pentru cele 948 de grupuri etnice din cele 38 de țări ale Diviziunii Inter-Americane.
 • Te rugăm să ne înveți cum să proclamăm punctele fundamentale ale credinței noastre cu claritate, creativitate și autenticitate biblică. Fie ca dragostea lui Isus să fie în centrul a tot ceea ce credem.
 • Doamne, Te rugăm să pregătești tineretul pentru plantarea de biserici pentru cele 789 de grupuri etnice din cele 9 țări ale Diviziunii Nord-Americane.
 • Te rugăm să pregătești voluntari pentru a sluji celor 70 de grupuri etnice din câmpul Israel.
 • Te rugăm să ridici misionari medicali pentru a planta biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cele 11 țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Est.
 • Îți cerem să ridici oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 2.568 de grupuri etnice din cele 4 țări din Diviziunea Asiei de Sud.
 • Te rugăm să faci ca familiile noastre să dezvăluie dragostea Ta în casele și localitățile noastre. Îți cerem să aduci armonie în case, să vindeci relațiile rupte, să protejezi de abuz pe cei vulnerabili și să-Ți dezvăluiți puterea Ta sfințitoare în situații aparent fără speranță.
 • Fie ca membrii bisericii, pastorii și conducătorii din întreaga lume să se hrănească zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca noi să Te căutăm zilnic și în rugăciune personală. Amintește-ne că fără Tine nu putem face nimic.
 • Îți cerem să ridici asistenți medicali și medici pentru a planta noi biserici printre cele 1.978 de grupuri etnice din cele 22 de țări din Diviziunea Africa Centrală și de Vest.
 • Ne rugăm pentru cei 49 de milioane de oameni din cele 19 orașe din Diviziunea Trans-Europeană la care s-a ajuns cel mai puțin.
 • Ne rugăm pentru copiii noștri. Te rugăm să-i împuternicești să stea cu îndrăzneală pentru Tine atunci când întâmpină obstacole și presiune. Ajută-i să facă alegeri înțelepte și să stea pentru adevăr.
 • Învață-ne să urmăm exemplul dezinteresat al Domnului Hristos prin satisfacerea nevoilor zilnice ale oamenilor din apropiere. Înzestrează-ne pentru a servi ca misionari medicali, voluntari și prieteni pentru cei nevoiași.
 • Doamne, fă ca o revigorare puternică a evlaviei din biserica primară să măture biserica în zilele de pe urmă. Fă ca noi să stăm pentru adevăr, chiar dacă ar cădea cerul.
 • Ne rugăm pentru liderii de tineret din întreaga lume. Ei transmit cu credincioșie moștenirea noastră generației următoare: identitate în Hristos, misiune ca adventiști de ziua a șaptea și conducere în biserica locală.
 • Ne rugăm pentru tinerii care trăiesc în pericol pentru Domnul în cadrul programelor Un An în Misiune și Misiunea Caleb.
 • Doamne, Te rugăm să ne arăți o strategie dată de Dumnezeu pentru a ajunge la cetățile Ierihon ale lumii cu Întreita Solie Îngerească și pentru a conduce pe toate Rahav din fiecare oraș la mântuirea în Hristos.
 • Te rugăm, Doamne, să aduci vindecare și mângâiere milioanelor care suferă de maladii și boală. Arată-ne cum să fim mâinile și picioarele Tale pentru a binecuvânta pe cei în suferință și a aduce speranță celor înfricoșați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *