Ziua 8 – Ascultare prin Domnul Isus

0

”Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).

Pașii credinței

Vă amintiți când Isus a făcut prima Sa minune în timpul nunții de la Cana? Maria, mama lui Isus, le-a spus slujitorilor: „Să faceţi orice vă va zice” (Ioan 2: 5). Spunând aceasta, Maria a zidit încrederea slujitorilor în Isus. Când le-a cerut să umple vasele de apă, ei au făcut exact așa cum a cerut El. Apoi Isus a spus: „Scoateţi acum şi aduceţi nunului” (versetul 8). Încă o dată, ei au îndeplinit cererea Lui, deși părea ciudat – și în curând și-au dat seama că tocmai au asistat la o minune. Uitați-vă din nou la pașii individuali:

  1. Prin îndrumările ei, Maria a construit încrederea slujitorilor în Isus.
  2. Slujitorii și-au exprimat încrederea și dorința făcând exact ceea ce a cerut Isus. Cu alte cuvinte, au făcut pașii pregătitori care au permis minunea.
  3. Atunci doar Isus a săvârșit minunea.

Slujitorii nu au făcut nimic pentru a transforma apa în vin – dar s-ar fi întâmplat minunea fără pașii lor pregătitori? Așa funcționează ascultarea credinței: alegem să ne încredem în Isus, să punem voința noastră la dispoziția Sa și să facem pași ascultători ai credinței. Dar Isus – și numai Isus – face minunile.

Cum funcționează

Apostolul Pavel explică faptul că o taină a fost dezvăluită în noi pentru un scop clar – să aducă ascultare din credință (vezi Romani 16: 25-27). Care este această taină? Potrivit Coloseni 1:27, este „Hristos în noi”. Și care este rezultatul atunci când ascultarea credinței se realizează în Hristos? „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”(2 Corinteni 5:17). Avem o viață nouă prin Hristos  trăind și acționând în noi. Suntem făpturi noi!

Când avem pe „Hristos în noi”, atitudinea noastră față de poruncile Sale se schimbă. „Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5: 3). „Căci jugul Meu este bun”, a spus Isus (Matei 11:30). „Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.”, pentru că „Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur şi de argint” și sunt „Mai dulci decât mierea în gura mea!” (Psalmul 119: 47, 72, 103). „Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta” (Psalmul 119: 165). Ascultarea credinței este un lucru plăcut deoarece Dumnezeu, în dragostea Sa, ne-a dat doar cele mai bune reguli.

Și, deși ascultarea contează, ea nu câștigă niciodată mântuirea noastră și nu se întâmplă niciodată prin propria noastră bunătate. Ellen White spune: „Acela care încearcă să ajungă la cer prin propriile fapte de respectare a Legii încearcă o imposibilitate. Omul nu poate să fie mântuit fără ascultare, dar faptele lui nu vin de la el. Hristos este acela care lucrează în el și voința, și înfăptuirea, după buna Sa plăcere. ” ( Faith and Works, p. 94). Trei puncte sunt demne de subliniat:

  1. Este imposibil să ajung la cer prin propriile mele fapte. Încercarea de a câștiga ceva de la Dumnezeu este inutilă.
  2. Cu toate acestea, ascultarea este o parte indispensabilă a vieții cu Dumnezeu, deoarece urmașii lui Isus sunt chemați să trăiască în conformitate cu voia Sa.
  3. Ascultarea nu ar trebui să fie propria noastră lucrare, ci un miracol realizat de Hristos în noi.

Care este rolul nostru?

Încă o dată, nu putem face nimic pentru a ne salva, dar Dumnezeu respectă liberul arbitru al omului și ne permite să alegem. Potrivit lui Ellen White, „Domnul plănuiește ca puterea divină să coopereze cu efortul uman” (Ye Shall Receive Power,, p. 10). Ce înseamnă asta?

  1. Avem încredere. Alegem să ne dezvoltăm încrederea în Isus, care lucrează în noi „voința și înfăptuirea” (Filipeni 2:13). El creează în noi o atitudine de asentiment și ne arată ce trebuie să facem.
  2. Noi decidem. Trebuie să alegem să facem voia lui Dumnezeu. Întrucât El respectă în totalitate individualitatea și voința noastră, El va interveni doar dacă luăm decizia. El o așteaptă.
  3. Facem pași pregătitori. Ne exprimăm decizia în pași de ascultare, care pot fi mari sau mici.
  4. Numai Dumnezeu face lucrarea crucială a mântuirii.

Și amintiți-vă, chiar și partea noastră – încrederea, hotărârea și pașii pregătitori – se face numai în puterea lui Dumnezeu, când Isus trăiește în noi prin Duhul Sfânt. Acest lucru face ca ascultarea să fie o bucurie.

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu

Ascultarea ne permite să experimentăm pe deplin dragostea lui Dumnezeu.

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui. ”(Ioan 14:21).

Tată, îți mulțumim că ne-ai arătat cum să atingem cea mai bună viață cu putință. Iartă-ne când respingem legea și dragostea Ta. Condu-ne să avem încredere deplină în Tine și să ne predăm toată inima.

 Lui Dumnezeu Îi place atunci când cerem inimi ascultătoare.

„Dă dar, robului tău o inimă ascultătoare…  Cererea aceasta …  a plăcut Domnului… Voi face după cuvântul tău. ”(1 Împărați 3: 9, 10, 12, tradus din versiunea germană Luther).

Doamne, Te rugăm dă-ne inimi ascultătoare. Dă-ne încredere deplină în conducerea și principiile Tale, chiar și atunci când nu înțelegem. Învață-ne, ca prin puterea Duhului Sfânt, să vedem ascultarea nu ca o povară, ci ca o desfătare.

Alte sugestii pentru rugăciune

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.

Călăuzire: Cereți  lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii  locale, regionale și mondiale.

Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultă și răspunde: Luați-vă  timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți  cu laude și cântări.

Imnuri sugerate. 

Cred în Domnul Isus (#219); Niciunde fără Tine (#367); Îți predau întreaga viață (#335); Numai cu Isus, voiesc a merge (#365); Nu doresc bogăție (#393).

Photo by Ray House

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *