Ziua 2 -Ținând strâns Darul

0

”Care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoașteți dragostea lui Hristos” (Efeseni 3:18).

Primire, predare, creștere

Cum putem experimenta plinătatea iubirii lui Dumnezeu? Citiți ce spune apostolul Pavel în Efeseni 3: 14-21

  1. În primul rând, trebuie să primim darul Duhului Sfânt. ”Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru (versetul 16).
  2. Apoi, ne predăm viața lui Hristos și trăim într-o relație strânsă și continuă cu El „așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință” (versetul 17).
  3. Atunci credința noastră crește și se maturizează prin Hristos și Duhul Sfânt în noi. ” Având rădăcina şi temelia puse în dragoste” (versetul 17).

Rezultatul? Experimentăm plinătatea iubirii lui Dumnezeu. El ne dă puterea să pricepem ”împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoaștem dragostea lui Hristos” (versetul 18).

Iubirea lui Dumnezeu trece orice test

Luați în considerare parabola Fiului risipitor din Luca 15: 11-32. Într-o zi, fiul mai mic s-a dus la tatăl său (care îl simbolizează pe Dumnezeu) și a declarat că vrea să plece de acasă și să-și trăiască propria viață. Evident, regulile gospodăriei tatălui său (poruncile lui Dumnezeu) nu i se potriveau. Fiul și-a cerut moștenirea, la care nici măcar nu avea dreptul în acel moment, așa că tatăl i-a dat partea sa. Tatăl i-a dat libertate deplină pentru că îl iubea și îi respecta alegerea (așa cum face Dumnezeu cu noi).

Apoi fiul a călătorit într-un loc îndepărtat și a continuat să-și cheltuiască banii pentru petreceri nebunești și femei ușoare. Pe măsură ce banii s-au împuținat, cercul său de „prieteni” a devenit mai mic și, în cele din urmă, nu mai avea nimic. Ca să înrăutățească lucrurile, o foamete a lovit regiunea în care trăia. Disperat să supraviețuiască, a căutat de lucru, dar singura slujbă pe care a găsit-o a fost să lucreze ca porcar. Foamea îl chinuia, dar nu i se permitea să mănânce nici măcar hrana porcilor.

Așa cum se întâmplă adesea în timpul greutăților, el a început să-și analizeze viața. Și-a  dat seama că toți lucrătorii tatălui său aveau destul de mâncare în timp ce el era înfometat, așa că a jurat să se întoarcă la tatăl său și să spună: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi” (versetele 18, 19).

Fiul a plecat acasă cu sentimente amestecate, dar tatăl său îl urmărea deja. Plin de compasiune, tatăl a alergat înaintea lui, a căzut pe gâtul fiului său și l-a sărutat, chiar dacă fiul trebuie să fi fost murdar și urât mirositor. Înainte ca fiul să-și poată termina întreaga mărturisire, tatăl a chemat servitori să aducă cele mai bune haine și să pregătească o sărbătoare. În mod clar, el își iubea fiul la fel ca înainte. În această povestire auzim istoria completă a mântuirii – pocăința și mărturisirea păcătosului, Tatăl care așteaptă cu dor și primirea plină de bucurie când ne întoarcem. Dumnezeu ne iubește necondiționat! Dar trebuie să mergem la El, la fel cum fiul s-a întors la tatăl său. Iubirea lui Dumnezeu trece orice test! El va avea grijă să te întâmpine.

Numai când fiul s-a întors, tatăl și-a putut revărsa toată dragostea. Abia atunci fiul a fost deschis să primească tot ceea ce tatăl său voia să ofere. În cele din urmă, nimic nu a împiedicat relația lor intimă și fiul a putut experimenta bunătatea completă a tatălui său, care nu încetase niciodată să-l aștepte.

Revenind la întrebare – cum putem experimenta deplina plenitudine a iubirii lui Dumnezeu? Prin trăirea în deplină predare zilnică prin puterea Duhului Sfânt. Și când dragostea lui Dumnezeu ne umple viața, devenim canale ale iubirii Sale către ceilalți; cu cât dăm mai mult, cu atât primim mai mult.  Ellen White spune:  ”Tu ai nevoie de un botez zilnic cu iubirea care, pe timpul apostolilor, i-a făcut pe toți să fie una.” (Mărturii pentru comunitate , vol.8, p. 191)

Și de ce este atât de important să înțelegem această iubire divină? „Pavel a văzut că mai înainte ca oamenii să-l poată iubi sau să vadă crucea cu ochiul credinței, caracterul lui Hristos, trebuie să fie înțeles. Aici trebuie să înceapă acel studiu care va alcătui știința și cântecul celui răscumpărat în toată veșnicia.” (Faptele Apostolilor, p. 273). Ce bucurie să studiezi iubirea inegalabilă, cu multe fațete, a Mântuitorului nostru! Nu veți alege astăzi să vă îndreptați privirea asupra lui Isus?

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu

Care este cea mai mare poruncă?

”Isus i-a răspuns: ‘Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău‘... Iar a doua, asemenea ei, este:  ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ ”(Matei 22:37, 39). Tată, Îți mulțumesc că mă iubești. Te rog, ajută-mă să Te iubesc cu toată inima, toată ființa, toate emoțiile, toată puterea mea. Îți mulțumesc că ai răspuns deja la această cerere după voia Ta. Vreau să-mi iubesc aproapele cu ajutorul Tău. Fă-mă un canal al iubirii Tale.

 Cum putem înțelege profunzimea iubirii lui Dumnezeu?

„Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,  aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoașteți dragostea lui Hristos”(Efeseni 3: 16-18 ).

Tată, te rog să mă întărești în omul din lăuntru prin Duhul Tău cel Sfânt. Fie ca Hristos să locuiască în mine prin credință și să mă călăuzească, astfel încât să pot fi  bine înrădăcinat în dragostea Lui. Întrucât această cerere este după voia Ta, Îîți mulțumesc că m-ai auzit și ai răspuns.

Alte sugestii pentru rugăciune

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Călăuzire: Cereți  lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii  locale, regionale și mondiale.

Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultă și răspunde: Luați-vă  timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți  cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Un nume ca al nimănui(#67) ; O iubire-așa deplină(#168); `Naintea feței Tale (#182); Numele Tău minunat (#10);

Picture from https://favpng.com/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *