Introducere

0

Bine ați venit la ediția 2020 a celor Zece Zile de rugăciune! Ne bucurăm atât de mult că putem începe acest an cu rugăciune. Dumnezeu a făcut multe minuni în anii trecuți atunci când L-am căutat cu post și rugăciune. Rugăciunea este într-adevăr locul de naștere al redeșteptării!

Credem că viața dumneavoastră și viețile celor pentru care vă rugați vor fi schimbate atunci când va alăturați celorlalți membri ai bisericii în rugăciune pentru revărsarea Duhului Sfânt pe care Tatăl a promis că Îl va da celor care Îl cer! Vă prezentăm doar trei răspunsuri primite de la cei care au participat la ultima ediție a celor Zece Zile de Rugăciune.

N.K. din Zambia

În ziua a treia din cele 10 Zile de Rugăciune, pe când mă rugam în fața adunării, am avut convingerea că trebuie să mă rog pentru intervenție divină: ”Cineva încearcă să se sinucidă”, m-am rugat. Te rugăm Doamne să nu-i permiți să reușească. Te rugăm să intervii.” A doua zi am fost șocat să descopăr că mătușa mea încercase să se sinucidă. Dar datorită rugăciunilor noastre, Dumnezeu a intervenit și i-a salvat viața. Acum, când scriu această mărturia, mătușa mea este bine și Dumnezeu lucrează în viața ei. Lăudăm cu toții pe Domnul pentru răspunsul minunat la rugăciunea noastră.

J.J. din Carolina de Nord, SUA

În 2018, în timpul celor Zece Zile de Rugăciune, prietena mea Alicia s-a rugat în mod specific pentru cinci persoane ca să vină la Hristos. Dumnezeu a răspuns la multe dintre rugăciunile ei, dar rămăsese un nume pe lista ei. Era vorba de sora ei, care nu răspunsese. Cu toate acestea, anul acesta, sora ei a participat la cele Zece Zile de Rugăciune și s-a predat lui Isus. Acum participă la studii biblice și se pregătește pentru botez. Lăudăm pe Domnul că este la lucru și pentru lucrarea celor Zece Zile de Rugăciune. Am experimentat cu adevărat o experiență mai profundă cu Isus atunci când ne-am adunat împreună să ne rugăm.

Un credincios din Asia

În timpul celor  Zece Zile de Rugăciune m-am rugat Tatălui Ceresc să-mi dea ocazia să răspândesc solia adventă… După ce m-am rugat în timpul celor Zece Zile, am vestit solia adventă unui grup mare de oameni care nu erau creștini și ei au acceptat mesajul meu. Am primit răspuns la rugăciunea mea. Este mărturia mea pentru modul minunat în care Dumnezeu a răspuns la rugăciunea din timpul celor Zece Zile. Lăudat să fie Dumnezeu.

Tema acestui an: Căutând Duhul lui Dumnezeu

În timpul celor Zece Zile de Rugăciune din 2020 vă invităm să experimentați binecuvântările promise ale  Duhului Sfânt. Înainte de a Se înălța la cer, Domnul Isus ne-a dat făgăduința: ”Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapte 1:8)

”Deoarece acesta este mijlocul prin care noi trebuie să primim putere, de ce nu flămânzim și nu însetăm după darul Duhului? De ce nu vorbim despre el, de ce nu ne rugăm pentru el și nu predicăm despre el? Domnul este mult mai binevoitor să dea Duhul Sfânt celor care Îl slujesc decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar trebui să înalțe rugăciunile lui către Dumnezeu” ( Faptele Apostolilor, p. 50).

Vino  împreună cu noi în timp ce căutăm revărsarea Duhului Sfânt și îi permitem lui Dumnezeu să reproducă roada Lui în viața noastră.

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

  • Rugăciunile să fie scurte -doar o propoziție sau două pentru fiecare subiect. Apoi lăsați rândul altora. Vă puteți ruga de câte ori vreți, ca într-o conversație.
  • Nu vă fie frică de pauze, pentru că acestea dau timp fiecăruia să asculte șoapta Duhului Sfânt.
  • Imnurile cântate împreună după cum conduce Duhul sunt o binecuvântare uriașă. Nu e neapărată nevoie de pian. Se poate cânta foarte bine acapella.
  • Decât să folosim timp prețios despre cererile de rugăciune, pur și simplu ne rugăm pentru ele. Apoi alții se pot ruga pentru cererile noastre, cerând împlinirea făgăduințelor pentru nevoia noastră.

 Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu

Dumnezeu ne-a dat multe făgăduințe în Cuvântul Său. Este privilegiul nostru să cerem împlinirea lor în rugăciunile noastre. Toate poruncile și sfaturile Sale sunt tot atâtea făgăduințe. Pentru că El nu ar cere de la noi ceva ce noi nu am putea face în puterea Sa.

Este atât de ușor să ne concentrăm asupra nevoilor, asupra greutăților și asupra provocărilor noastre – să ne plângem și să ne văităm despre situația noastră atunci când ne rugăm. Nu acesta este scopul rugăciunii. Rugăciunea este menită să ne întărească credința. De aceea vă încurajăm  să cereți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu,  în rugăciune. Ridicați-vă ochii de la voi  înșivă și  de la slăbiciunile voastre și priviți la Isus. Privind la El suntem schimbați după chipul Lui.

”Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile tale, prezintă cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cere împlinirea acelor făgăduințe. Cuvântul Său este garanția că dacă ceri cu credință, vei primi toate  binecuvântările spirituale. Continuă să ceri, și vei primi nespus mai mult decât tot ce ceri sau gândești” (In Heavenly Places, p. 71).

Cum poți cere împlinirea promisiunilor Lui? De exemplu, când te rogi pentru pace, poți cere promisiunea din Ioan 14:27 și spune: ”Doamne, ne-ai spus în Cuvântul Tău: ‘Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.’  Dă-mi pacea pe care ai promis că o vei lăsa cu noi.” Mulțumește Domnului fiindcă îți dă pace, chiar dacă nu o simți în suflet pe loc și imediat.

Postul

Te încurajăm să ții Postul lui Daniel în timpul acestor zece zile. Începerea anului cu post și rugăciune este modul ideal pentru consacrarea vieților noastre lui Dumnezeu pentru anul ce vine. Ellen White ne spune: ”Acum și de acum înainte până la încheierea timpului, cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai hotărâți, mai prudenți, neîncrezându-se în propria lor înțelepciune, ci în înțelepciunea Conducătorului lor. Ei ar trebui să-şi pună deoparte zile de post şi rugăciune. Se poate ca abstinența totală de la mâncare să nu fie necesară, dar ei ar trebui să mănânce cu moderație din hrana cea mai simplă” (Dietă și hrană, p.188)

Știm despre Daniel că a mâncat fructe și legume timp de  zece zile. Te încurajăm să adopți și tu o dietă foarte simplă în timpul acestor zece zile. O dietă simplă care să excludă zahărul, mâncarea procesată și rafinată, băuturi carbogazoase,  poate să ne fie foarte benefică din multe puncte de vedere. În primul rând, a mânca simplu înseamnă a petrece mai puțin timp cu prepararea hranei și mai mult timp disponibil pentru a petrece cu Domnul. În al doilea rând, cu cât dieta noastră este mai simplă, cu atât îi este mai ușor stomacului să o digere. Prin urmare și mintea noastră va fi mai limpede. Cu toții știm că zahărul întunecă lobul frontal, centrul gândirii noastre. Dacă vrem o minte mai limpede care să audă vocea lui Dumnezeu și dacă vrem să ne apropiem de El, trebuie să ne asigurăm ca dieta noastră nu ne împiedică.

A posti nu înseamnă numai să te abții de la mâncare. Te încurajăm să postești de la emisiunile de televiziune, filme, jocuri pe computer, chiar și Facebook și YouTube. Uneori, lucruri care nu sunt rele prin ele însele, cum ar fi Facebook și YouTube, ne pot lua atât de mult din timpul nostru. Renunță la tot ce se poate renunța, pentru ca în felul acesta să petreci mai mult timp cu Domnul.

A posti nu este o metodă rapidă de a obține o minune de la Dumnezeu. Postul înseamnă să ne smerim  astfel încât Dumnezeu să poată lucra în noi și prin noi. ”Pentru anumite lucruri, postul şi rugăciunea sunt recomandate şi potrivite. În mâna lui Dumnezeu, ele constituie mijloace de curățire a inimii şi de a face ca mintea să fie mai receptivă. Noi căpătăm răspunsuri la rugăciunile noastre pentru că ne umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu.” (Lucrarea misionară medicală, p.283)

Haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să-L căutăm cu toată inima, mintea și puterea. Să ne apropiem de El prin rugăciune și post și El Se va apropia de noi.

Duhul Sfânt

Fii sigur că ai cerut ca Duhul Sfânt să-ți arate cum și despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt este Cel ce mijlocește pentru noi.

”Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ Romani 8, 26. Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ Efeseni 3, 20” (Parabole, p.147).

Credința

Citim în Spiritul Profetic că ”rugăciunea și credința vor face ceea ce nici o putere din lume nu poate împlini” (Divina vindecare, p. 509). De asemenea, suntem încurajați să ne rugăm și să avem credință că Dumnezeu aude și va răspunde rugăciunii noastre.

”Hristos spune: ‘Cereți și vi se va da’. În aceste cuvinte, Hristos ne dă îndrumări cu privire la modul în care ar trebui să ne rugăm. Trebuie să venim la Tatăl nostru ceresc cu simplitatea unui copil, cerându-I darul Duhului Sfânt. Isus mai spune: ‘orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea’. Trebuie să veniți la Tatăl cu părere de rău și mărturisindu-vă păcatele, golind sufletul de orice păcat și orice murdărie și este privilegiul vostru să dovediți că promisiunile Domnului sunt adevărate… Trebuie să credem Cuvântul lui Dumnezeu; pentru că testul caracterului se găsește în faptul că vă întăriți în cea mai sfântă credință. Ești încercat de Dumnezeu prin Cuvântul Său. Nu trebuie să aștepți să ai emoții minunate înainte de a crede că Dumnezeu te-a auzit; sentimentele nu trebuie să fie criteriul tău, pentru că emoțiile sunt la fel de schimbătoare ca norii… În timp ce trăim pe pământ putem avea ajutor din cer … căci eu L-am pus la încercare pe Dumnezeu de o mie de ori. Voi merge prin credință; nu-L voi dezonora pe Mântuitorul meu prin necredință”  (Review and Herald, 11 octombrie 1892).

Ni se spune de asemenea că ”Putem cere orice dar pe care El l-a făgăduit; trebuie apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit” (Educație, p. 258). Să ne facem deci obiceiul de a mulțumi lui Dumnezeu dinainte prin credință, pentru ceea ce va face  și pentru modul în care va răspunde rugăciunilor noastre.

Roagă-te pentru șapte persoane

În timpul acestor zece zile, vă încurajăm să vă rugați în mod special pentru șapte persoane pe care ați dori să le vedeți experimentând ”viață din belșug”. Pot fi rude, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau simple cunoștințe. Ia-ți timp și întreabă-L pe Dumnezeu pentru cine ar dori să te rogi. Mai roagă-L să-ți pună și o reală povară pe suflet pentru aceste persoane. Scrie aceste nume pe hârtie și pune-le la îndemână, de exemplu în Biblia ta. Se întâmplă ceva remarcabil când scrii aceste nume și vei fi uimit văzând cum lucrează Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile tale!

Provocarea la acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune

Fiecare poate face ceva pentru grăbirea revenirii lui Isus prin Implicarea Totală a Membrilor.

”Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;  am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine” (Matei 25:35, 36).

În cartea Divina Vindecare citim astfel: ”Trebuie să ducem o viață dublă — o viață de cugetare și una de acțiune, o viață de rugăciune tainică și una de lucrare plină de zel” (p.512). Este privilegiul nostru să arătăm altora iubirea lui Isus. Am primit atât de multă iubire de la Mântuitorul nostru; să nu o păstrăm doar pentru noi înșine. Haideți să împărtășim și altora iubirea Sa.

Te încurajez pe tine și biserica din care faci parte să cereți lui Dumnezeu în rugăciune să vă arate cum puteți ajunge la alții după cele Zece Zile de Rugăciune. Alegeți una sau mai multe activități, alegeți o zi și fiți mâinile și picioarele lui Isus. Pe măsură ce lucrați pentru a organiza totul, evitați să lăsați ca aceste aranjamente să vă distragă atenția de la rugăciune. ”Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este necesară o mare înțelepciune. Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la tronul ceresc pregătirea necesară pentru a sluji nevoilor oamenilor” (Rugăciunea, p.313).

În  resursele online veți găsi o pagină specială cu sugestii pentru a ajunge la cei din jur cu solia despre Isus.


Materialele au fost pregătite de Asociația Pastorală a Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Autorul materialelor devoționale: Kevin Wilfley

Traducere: Alina Dica, Adriana Gheață, Adina Păltineanu

Corectură și tehnoredactare: Adina Păltineanu

Site: Canny Agency

Textele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *